Blog Werk & Participatie

Over deze blog

Werk & Participatie biedt een platform voor het uitwisselen van kennis over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werk. Door expertise en meningen te delen wil dit blog bijdragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Bijdragen van auteurs zijn op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet per definitie de visie van de initiatiefnemers van dit blog. Werk & Participatie is een initiatief van WSD. Als sociaal werkbedrijf gelooft WSD in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen.

18 september 2015

“Mensen met een arbeidsbeperking opnemen in je bedrijf heeft verschillende voordelen. Ze zijn ontzettend gemotiveerd, bijna nooit ziek en hun...

Participatiewet

Ben van Doormaal

Ben van Doormaal

Bedrijfsleider productie

03 augustus 2015

Allerlei termen vliegen ons om de oren. Denk aan de Participatiewet, banenafspraak, quotumregeling, doelgroepenregister, social return en Prestatieladder Socialer Ondernemen...

Social return
PSO

Vera van der Horst

Vera van der Horst

Adviseur Social Return

27 juli 2015

Als overheidsorganisatie en grote werkgever in de regio Eindhoven vond luitenant-kolonel Hans Douwes, Hoofd P&O 13 Ltbrig van de Generaal-Majoor...

Participatiewet

Hans Douwes

Hans Douwes

Hoofd P&O

07 juli 2015

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking getreden is. Iedereen die...

Participatiewet

Ad Vogels

Ad Vogels

Regio bedrijfsleider

30 juni 2015

Naar mijn mening bestaan binnen ondernemend Nederland en uitvoerende instanties (te) veel vooroordelen en gaan er halve waarheden de ronde...

Participatiewet
Inburgeren

Harry Brands

Harry Brands

Accountmanager Industrie

16 juni 2015

25 juni vond de kick-off plaats van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Het Werkgeversservicepunt vormt de schakel tussen werkgevers en mensen zonder...

Participatiewet
Arbeidsmarktregio's

Gerard Olthof

Gerard Olthof

Coördinator Werkgeversservicepunt

Over deze blog

Werk & Participatie biedt een platform voor het uitwisselen van kennis over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werk. Door expertise en meningen te delen wil dit blog bijdragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Bijdragen van auteurs zijn op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet per definitie de visie van de initiatiefnemers van dit blog. Werk & Participatie is een initiatief van WSD. Als sociaal werkbedrijf gelooft WSD in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief,
zo blijf op de hoogte wanneer er een nieuw blogbericht beschikbaar is.

Inschrijven