Inclusieve werkgelegenheid: de Wet Banenafspraak uitgelegd

Als het om werkgelegenheid en de arbeidsmarkt gaat draait alles om diversiteit en inclusiviteit. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak extra begeleiding nodig of behoefte aan een aangepaste werkplek. Dit kan bijvoorbeeld komen door een geestelijke of lichamelijke beperking, wat het vinden van een baan lastiger maakt. Een manier om inclusiviteit op de werkvloer te bevorderen is de Wet Banenafspraak. In dit artikel vertellen we alles over wat de Wet Banenafspraak inhoudt, wat dit voor jou als werkgever betekent en waar je rekening mee moet houden.

Wat is de Wet Banenafspraak?

De Wet Banenafspraak is een onderdeel van het beleid gericht op de Participatiewet. Het doel van de wet is om werkgevers te stimuleren om meer banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken zijn op landelijk niveau vastgelegd in het Sociaal Akkoord, waarin concrete aantallen staan en verdeeld worden over verschillende sectoren. Deze aantallen worden ook jaarlijks weer bijgesteld. Werkgevers zijn dus verplicht om een bepaald aantal arbeidsplaatsen te creëren voor mensen uit de doelgroep.

De impact op werkgever

Voor de werkgever brengt de Wet Banenafspraak ook diverse verplichtingen met zich mee. Naast het verplicht beschikbaar stellen van arbeidsplaatsen wordt je ook gestimuleerd om actief mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Bijvoorbeeld door samen te werken met gespecialiseerde instanties en organisaties die deze doelgroep ondersteunen bij het vinden van werk. Daarnaast zijn er financiële tegemoetkomingen en subsidies beschikbaar voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Wie vallen onder de doelgroep Banenafspraak?

De extra banen die door werkgevers worden gecreëerd zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben vaak extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek. Bijvoorbeeld omdat zij een geestelijke of een lichamelijke beperkingen hebben. Al deze mensen staat in het doelgroepregister, beheerd door het UWV. Neem je iemand uit dit register in dienst? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak. De verschillende doelgroepen zijn:

  • Wajongers met arbeidsvermogen

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie is vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs

  • Mensen met een WSW-indicatie

  • Mensen met een WIW- of ID-baan

Schakel de hulp in van WSD

Wil jij een positieve bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving? Door het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking profiteer je als werkgever van verschillende voordelen en kom je in aanmerking voor verschillende tegemoetkomingen. Door mee te werken aan het behalen van de doelstelling van de Banenafspraak, draag je niet alleen bij aan inclusiviteit, maar verbeter je ook het imago van je bedrijf. Wil je hier meer over weten? De arbeidsexperts van WSD denken graag met je mee!


Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel