Professionals in mensenwerk

WSD maakt het verschil voor mensen. Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen mee kan doen, ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Daarom begeleiden en ontwikkelen wij, in opdracht van gemeenten, mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Het liefst bij een reguliere werkgever, als het nodig is bij WSD.

De opstap naar werk

Snel naar

Ik zoek personeel

WSD heeft een ruim aanbod aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door onze jarenlange ervaring zorgen wij dat je probleemloos kan ondernemen zonder zorgen over personeel. Daarnaast is werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt financieel aantrekkelijk en biedt het je de mogelijkheid om invulling te geven aan je MVO-beleid.

Ik wil werk uitbesteden

WSD is jouw partner als je werk wil uitbesteden bij een professionele organisatie waar je echt van op aan kan. Wij hebben jarenlange ervaring in productie, groen, catering, facilitair beheer, logistiek en schoonmaak. Samen met jou ontwikkelen we oplossingen op maat.

Ik zoek werk

WSD heeft een groot aanbod aan banen voor mensen die vallen onder de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Hieronder vind je een overzicht van vacatures. Werk je nog niet via WSD? Neem contact op met jouw gemeente als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt en via WSD aan de slag wil.

Gemeenten, GGZ en onderwijs

Als sociaal werkbedrijf helpt WSD gemeenten bij het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Wij doen dit in nauwe samenwerking met scholen en GGZ-instellingen.

Over WSD

WSD is het sociaal werkbedrijf voor negen gemeenten binnen de driehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven. Wij ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Dit omdat wij geloven in een maatschappij waarin iedereen mee kan doen, ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt.

Laatste blogs

06 december 2023

De overheid probeert op verschillende manieren werkgevers te stimuleren om werknemers met een arbeidsbeperking een baan te bieden. En dat...

Loonkostensubsidie

06 december 2023

Werkgevers en de Nederlandse overheid willen zich samen inzetten om iedere Nederlandse inwoner onderdeel te laten zijn van de samenleving...

Participatiewet
Quotumwet
Werkgevers
Banenafspraak

28 november 2023

Hanneke Burger, manager personeel- en verzuimadministratie, schreef een blog over haar ervaringen in de eerste 100 dagen bij WSD.


Hanneke Burger

Hanneke Burger

Manager personeel- en verzuimadministratie

WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk