Op zoek naar zittend werk in groepsverband

Bij veel sociale werkbedrijven werken mensen met een indicatie voor zittend productiewerk, mensen die echt alleen zittend werk kunnen doen, die uitstekend in groepsverband bij een werkgever buiten de muren van de sociale werkplaats zouden kunnen werken. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk te realiseren. Dat deze medewerkers zo zijn ontwikkeld dat ze het werken binnen het sociale werkbedrijf ontgroeit zijn is natuurlijk goed, maar het blijkt lastig om in groepsverband extern werk voor ze te vinden. Is dat werk er überhaupt wel? Werk & Participatie sprak met accountmanager Jacqueline Musters over deze situatie. Zij is bij WSD verantwoordelijk voor externe groepsdetacheringen en hoopt dat meer werkgevers werk willen of kunnen creëren voor deze groep mensen.

Voor bedrijven kan het echt een voordeel zijn om met bovengenoemde groep medewerkers te werken. Vaak heeft deze doelgroep een gunstig uurtarief en daarbij is er geen werkgeversrisico. De groep kan grootschalige productie aan en heeft een goed arbeidsethos. Sociale werkvoorzieningen, zoals in dit geval WSD, zorgen voor vervanging bij ziekte en daarmee voor continuïteit en een stabiele groep. Daar waar nodig zorgen de sociale werkvoorzieningen voor vervoer en de juiste (bege)leiding op de groep. “Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij onze medewerkers”, zegt Jacqueline, “Werken met deadlines is geen probleem. Daarnaast zijn juist deze mensen vaak loyaal aan hun werkgever en enorm gemotiveerd om te werken. Bovendien beschikken onze medewerkers veelal over een vinkje doelgroepregister en tellen zij mee voor de banenafspraak.”

Duurzame en oprechte samenwerking met werkgevers

Jacqueline geeft aan dat WSD altijd op zoek is naar een duurzame samenwerking met werkgevers. “Een werkgever moet echter wel intrinsiek gemotiveerd zijn om met onze mensen te werken. Het kost immers tijd om samen naar bedrijfsprocessen te kijken hoe werk eventueel aangepast kan worden om zittend uitgevoerd te kunnen worden. Wij zijn er voor opgeleid om daarbij te helpen en dat doen we uiteraard graag! De opstart duurt vaak even, dus je moet er samen voor gaan om het zo soepel mogelijk te laten verlopen, je moet het echt samen willen. Om de werkgevers goed voor te bereiden op werken met deze groep mensen biedt WSD ook cursussen aan over hoe om te gaan met mensen met een beperking op de werkvloer.“

Samenwerkingsverbanden in de regio

Het blijkt echter moeilijk bedrijven te vinden die vraag hebben naar groepen medewerkers.Ondanks de voordelen van deze manier van werken, merkt Jacqueline bij WSD dat het lastig is om werkgevers te vinden die zittend werk kunnen bieden voor groepen medewerkers uit sociale werkbedrijven. Jacqueline, die verantwoordelijk is voor externe groepsdetacheringen, ziet het als een moeilijke opdracht. Zij is voor deze medewerkers op zoek naar bedrijven, gehuisvest binnen de driehoek Tilburg-Den Bosch-Eindhoven, die werk kunnen aanbieden dat zittend uitgevoerd kan worden. Bij WSD staan vele gemotiveerde medewerkers met een indicatie voor zittend werk klaar voor de stap naar buiten. Zij staan inmiddels een stap hoger op de re-integratieladder; zij kunnen van werken binnen de muren van WSD naar werken op locatie bij een werkgever.

Oplossingen

Er is al veel nagedacht over oplossingen voor externe groepsdetacheringen. “Samenwerken met andere sociale werkbedrijven doet WSD al”, licht Jacqueline toe, “zo hebben we bijvoorbeeld een nauwe samenwerking met Weener XL met betrekking tot het Look-o-Look-project waar medewerkers snoeppizza’s maken.”

Jacqueline geeft aan dat Reshoring ook een oplossing zou kunnen zijn. Reshoring houdt in dat productie die nu in het buitenland is uitbesteed door Nederlandse bedrijven weer teruggehaald wordt naar Nederland, met uiteraard een rendabel verdienmodel. Hierdoor gaat er meer productiewerk beschikbaar zijn voor de groep medewerkers in kwestie. Er zijn al bedrijven die dit initiatief al succesvol omarmd hebben. Ook zijn er subsidies beschikbaar voor reshore-activiteiten. The Reshoring Connection, een projectgroep die zich inzet voor het bevorderen van reshoring, kan hierbij hulp bieden.

Oproep

Jacqueline zou heel graag het gesprek met geïnteresseerde werkgevers aan willen gaan. “Het zou zo mooi zijn om samen met werkgevers die nog niet met onze mensen werken de sprong te maken en te wagen naar inclusief werkgeverschap” zegt Jacqueline. “Ik hoop zo dat meer werkgevers werk willen en kunnen creëren voor deze groep medewerkers. Werkgevers zullen zeker de waarde van onze medewerkers gaan inzien. Ik wil hen daar graag bij helpen. Uiteraard is er tijd nodig, wederzijds begrip en de wil om er samen een succes van te maken. Wie durft? Bel me en ik kom graag een kop koffie drinken om nader kennis te maken met u en uw bedrijf!”

Kennisbank

Sociale werkplaats

Wat houdt het werk op de sociale werkplaats nu precies in? Wat kun je van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt verwachten, welke begeleiding krijgen ze? Zijn er nog zaken die jij als werkgever moet regelen? In dit artikel behandelen we het onderwerp stap voor stap.

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel