Sociale werkplaats

Wat houdt het werk op de sociale werkplaats nu precies in? Wat kun je van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt verwachten, welke begeleiding krijgen ze? Zijn er nog zaken die jij als werkgever moet regelen? In dit artikel behandelen we het onderwerp stap voor stap.

De sociale werkplaats

Mensen die bij of via WSD aan de slag gaan, zijn loyaal ten opzichte van het werk dat ze doen. Ze voelen zich betrokken, nemen hun werk serieus en willen hun werk goed doen. Met het uitbesteden van werk aan de sociale werkplaats ervaren werkgevers dan ook vele voordelen.


Vaardigheden van mensen met een arbeidsbeperking

Bij WSD helpen we medewerkers zich te ontwikkelen op twee vlakken: werknemersvaardigheden en vakvaardigheden.

Kijkend naar werknemersvaardigheden, hechten we waarde aan uitgangspunten zoals flexibiliteit tonen en op tijd op het werk arriveren.

De vakvaardigheden hebben te maken met de werkzaamheden waarin iemand nog moet groeien. We begeleiden mensen op de werkvloer om deze groei mogelijk te maken.

Werk op de sociale werkvoorziening aanbieden

Werkgevers die werk aan ons uitbesteden, zijn actief in deze branches:

 • Productie
 • Techniek
 • Openbare ruimte
 • Facilitaire dienstverlening
 • Schoonmaak
 • Logistiek
 • Catering
 • Zorg
 • Retail
 • En andere specifieke branches


Werknemers gaan via WSD onder meer aan de slag binnen deze functies:

 • Assistent productiemedewerker
 • Montagemedewerker
 • Lasser
 • Facilitair medewerker
 • Milieustraatmedewerker
 • Orderpicker
 • Chauffeur
 • Assistent zorgmedewerker
 • Assistent verkoopmedewerker
 • Schilder, dakdekker
 • Telefoniste
 • Helpdeskmedewerker

Het risico ligt bij WSD

Wij maken sociaal ondernemen aantrekkelijk voor werkgevers. We zijn expert in het organiseren van werk. Indien nodig, passen we werkplekken aan zodat medewerkers alle handelingen in het proces foutloos kunnen uitvoeren. We weten precies wat de capaciteit van mensen en productielijnen is. Daardoor maken we afspraken met onze opdrachtgevers die we kunnen nakomen.

Het is onze verantwoordelijkheid het werk tijdig en kwalitatief af te ronden. Een opdrachtgever merkt niet dat sommige medewerkers iets langzamer werken. Alle risico’s liggen bij WSD en niet bij de opdrachtgever.

Participatiewet

Met de start van de Participatiewet in 2015 eindigde de instroom in de Wet sociale werkvoorziening. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet.

De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Uitgangspunt van de Participatiewet is iedereen bij een bedrijf te laten werken en een plekje te geven.

Het verschil tussen externe groepsdetachering en individuele detachering

Medewerkers kunnen extern in een groep met collega’s worden gedetacheerd en ook individueel bij een bedrijf aan de slag gaan. Zo hebben wij vanuit de sociale werkvoorziening eens aan de hand van een externe groepsdetachering bij een werkgever een lijn neergezet voor de productie van vacuümmachines. (Lees hierover meer in het blog met directeur/eigenaar Stephan Harleman)

Op deze productielijn werkten onze mensen in gezelschap van elkaar met veel enthousiasme op een externe locatie, in het gezelschap van een werkleider van WSD groep. Afhankelijk van de behoefte van de medewerker en de werkgever worden er afspraken over de begeleiding op afstand gemaakt.

Mensen zichzelf verder laten ontwikkelen

We kijken altijd wat mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben om te kunnen starten met werk en letten op wat wél kan. Dat doen we bij iedereen in de leeftijd van 18 tot en met 67 jaar. We zetten sterk in op de ontwikkeling van mensen. Zij worden gemotiveerd een stapje extra te zetten en steeds zelfstandiger te werken.

We kijken daarbij altijd naar wat iemand al kan, wat iemand nog wil of moet leren en waar er werk is op de arbeidsmarkt. In leerroutes binnen WSD kunnen mensen zich ontwikkelen binnen een vakgebied zoals:

 • logistiek
 • groen
 • schoonmaak
 • productie
 • catering

Als sw-bedrijf werken we mee aan een pilot in opdracht van het Rijk. Dat gebeurt binnen de nieuwe inburgeringswet waarbij mensen leren door te doen aan de hand van drie leerroutes. Na het volgen van taallessen helpen taalbuddies nieuwe Nederlanders met de taal oefenen op de werkvloer.

Op het sorteercentrum in Schijndel bijvoorbeeld, werkt een taalbuddy van WSD die continu producten benoemt voor de medewerkers. Dat gebeurt in het begin heel letterlijk, door precies uit te spreken wat ze aan het doen zijn.

Doorgroeien naar ander werk

Sommige medewerkers gaan op een sociale werkvoorziening aan de slag omdat er sprake is van een bepaalde problematiek of een beperking of omdat ze de taal nog niet voldoende spreken en de cultuur nog niet goed kennen.

Als mensen zich voldoende ontwikkeld hebben en toe zijn aan een volgende stap, kunnen ze een werkplek waar ze weer wat zelfstandiger kunnen werken. Bijvoorbeeld in een groep van WSD op locatie van onze opdrachtgever. In een volgende fase, als mensen nog zelfstandiger zijn, kunnen ze aan de slag als conciërge, of beheren een fietsenstalling of een kinderboerderij.

Door steeds nieuwe successen te boeken en een kans te pakken, zetten ze telkens nieuwe stappen. Uiteindelijk gaan mensen zelfstandig een locatie schoonmaken, zonder werkleider. Of ze starten op administratief gebied in een functie bij een bedrijf. Vanuit ons kunnen ze uiteindelijk ook in dienst komen bij een werkgever.

Voor iedereen is de route naar zelfstandigheid anders. En niet iedereen doorloopt de hele route. Voor elke manier is ontwikkelen maatwerk. Wij zorgen dat mensen werken op de plek die het beste bij hen past en waar ze het beste tot hun recht komen.

Match tussen werkgever en werknemer

We vragen altijd aan de werkgever welk type persoon hij zoekt en wat diegene in ieder geval moet kunnen. Hierbij speelt ook functiecreatie een rol, waarbij de complexe taken in het bedrijfsproces worden onderscheiden van de minder complexe taken. Dit vraagt om een uitgebreide analyse van de bedrijfsprocessen.

Een ander uitgangspunt heet jobcarving, waarbij een specifieke functie voor een medewerker met een arbeidsbeperking op maat wordt gemaakt door taakafsplitsing. We vinden altijd iemand met wie we samen in gesprek kunnen.

Wil je als bedrijf beschikken over een compleet flexteam, dan betaal je niet per persoon maar voor de opdracht: op locatie van de opdrachtgever leveren we de opdracht conform de eisen op. Een flexteam kun je vergelijken met een in house opdracht waarbij wij de verantwoordelijkheid nemen. Werkgevers besteden op dat moment een complete klus uit omdat er bijvoorbeeld geen ruimte meer is in de flexibele schil.

Ondersteuning

Soms geven werkgevers aan zo veel mogelijk te willen leren over de manier waarop zij mensen kunnen begeleiden. Vanzelfsprekend bieden wij die ruimte. Werkgevers maken ook gebruik van onze opleidingstak. Zo is er een training waarin we uitleggen hoe je mensen met autisme het beste kunt begeleiden op de werkvloer.

Op het moment dat mensen ziek worden of uitvallen, wil je daar als werkgever niet de dupe van worden. Daarom hebben we altijd iemand paraat die kan bijspringen. Sommige werkgevers vinden het lastig om aan te geven dat een werknemer niet op zijn of haar plek zit. Wij hebben zo’n enorme infrastructuur aan werkplekken, dat we ook voor diegene een andere, geschikte plek vinden. Daar zijn we heel flexibel in.

Zie je mogelijkheden wat betreft werk uitbesteden aan de sociale werkplaats, neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek over jullie specifieke situatie en het type werk dat je voor onze mensen in gedachten hebt.

Veelgehoorde reacties over medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

“Wat een ontzettend loyale mensen hebben wij er op de werkvloer bijgekregen, ze doen hun werk echt met passie!” Het is één van de veelgehoorde reacties die we bij WSD groep terugkrijgen van werkgevers. Bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten meewerken, merken dat zij voor een andere sfeer zorgen. Dat komt doordat ze vaak het hart op de tong hebben. Zaken die anderen vaak onbesproken laten, spreken zij eenvoudig uit. Zo ontstaan vernieuwende gesprekken.

Gratis eBook: In 10 stappen naar succesvol sociaal ondernemen!

FAQ

Andere onderwerpen

Sociaal ondernemen

Steeds meer bedrijven zien de toegevoegde waarde van sociaal ondernemen. Sociale ondernemers voegen maatschappelijk waarde toe en ontlenen hun bestaansrecht aan het maken van maatschappelijke impact. Dat gaat verder dan alleen het creëren van financiële waarde. De purpose of maatschappelijke missie staat centraal en werkt als een magneet voor zakelijke relaties en potentieel personeel.

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de bijstand, sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de Participatiewet is dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers.

Loonkostenvoordeel

Er zijn verschillende regelingen en tegemoetkomingen voor werkgevers om het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. Een van die regelingen is loonkostenvoordeel. In dit artikel leggen we uit wat loonkostenvoordeel is en hoe werkgevers dit regelen voor hun medewerkers.