Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie roepen bij veel werkgevers vragen op. Wat is het? Wie komt er voor in aanmerking? Hoe kom ik er voor in aanmerking? Op deze pagina geven we antwoord op deze vragen.

Banenafspraak

In de banenafspraak hebben werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar afgesproken om 125.000 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om werkgevers te stimuleren om deze mensen werk te bieden, zijn er verschillende instrumenten ontwikkelt. Loonkostensubsidie en loondispensatie zijn zulke instrumenten.

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie is een instrument van de Participatiewet. Als werkgever kunt u loonkostensubsidie ontvangen voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen en een verminderde arbeidscapaciteit hebben. Met loonkostensubsidie compenseert de gemeente u voor de verminderde capaciteit van de werknemer. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de arbeidscapaciteit van de medewerker. De arbeidscapaciteit (of loonwaarde) wordt bepaald aan de hand van een loonwaardemeting. Als uit de loonwaardemeting blijkt dat de arbeidscapaciteit van de werknemer 40 procent is, staat daar een loonkostensubsidie van 60 procent tegenover om u voor de verminderde capaciteit te compenseren. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Zij verstrekken de loonkostensubsidie aan werkgevers.

Wat is loondispensatie?

Loondispensatie is bedoeld voor werkgevers die medewerkers met een Wajong-uitkering in hun bedrijf laten werken. Voor deze werknemer met een verminderde capaciteit kan u als werkgever loondispensatie aanvragen bij het UWV. Als het UWV instemt, krijgt de werkgever toestemming om de medewerker een lager loon uit te betalen dat overeenkomt met de loonwaarde. De medewerker ontvangt op dat moment een aanvullende uitkering van het UWV. De verminderde loonwaarde wordt bepaald aan de hand van een loonwaardemeting.

Verschil tussen loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie is een subsidie die werkgevers ontvangen ter compensatie van de verminderde loonwaarde van de werknemer die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

Loondispensatie is een instrument van de Wet Wajong voor werkgevers. Het biedt werkgevers de mogelijkheid om een medewerker die een verminderde loonwaarde heeft (tijdelijk) minder loon te betalen. De werknemer ontvangt van het UWV een aanvullende Wajong-uitkering op het loon.

De loonwaarde is de waarde (in euro’s) van het werk dat iemand verricht. De loonwaarde wordt bepaald aan de hand van een loonwaardemeting. In ons blog ‘Loonwaardebepaling: theorie en praktijk’ leggen we uit hoe een loonwaarde bepaald wordt.

Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor loonkostensubsidie of loondispensatie?

Wanneer een werkgever werk biedt aan mensen uit de Participatiewet met een verminderde loonwaarde dan is dat eerst voor een proefperiode van maximaal drie maanden. Tegen het einde van de drie maanden vindt een loonwaardebepaling plaats. Blijkt dat er sprake is van een verminderde loonwaarde dan kan bij de gemeente loonkostensubsidie aangevraagd worden.

Loondispensatie is voor werkgevers die medewerkers met een verminderde loonwaarde met een Wajong-uitkering in dienst hebben. Werkgevers kunnen loondispensatie aanvragen bij het UWV.

WSD ondersteunt werkgevers bij het aanvragen van loonkostensubsidie en loondispensatie. We houden de termijnen van de loonwaardemetingen in de gaten en ondersteunen werkgevers bij de voorbereiding van een loonwaardemeting.

Loonkostensubsidie en loondispensatie: overeenkomsten en verschillen


Een rekenvoorbeeld

Henk is 52 jaar en krijgt maandelijks bruto € 1453,87 betaalt. Uit zijn loonwaardemeting blijkt dat hij een verminderde loonwaarde van 35% heeft. Als Henk onder de Participatiewet valt kan de werkgever € 508,85 loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente. Heeft Henk een Wajonguitkering en heeft het UWV toestemming gegeven om minder loon uit te betalen dan verlaagt de werkgever Henks loon tijdelijk met € 508,85 naar € 945,02.

Wat doet WSD voor u?

WSD ondersteunt werkgevers die werk willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WSD is bekend met de wetten en regels en werkt intensief samen met tien gemeenten (Best, Boxtel, Haaren, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son & Breugel en Vught) om de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden.

Heeft u als werkgever zelf medewerkers met een verminderde arbeidscapaciteit in dienst? Of kiest u voor detachering? WSD ondersteunt u in beide gevallen met sociaal ondernemen. Als u kiest voor detachering dan is WSD de werkgever. Wij dragen het risico en zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de subsidies en loonwaardemetingen.

WSD maakt sociaal ondernemen makkelijk omdat we:

- ondersteunen bij het vinden en matchen van de juiste medewerkers;

- medewerkers begeleiden;

- jobcoaching kunnen inzetten;

- trainingen en opleidingen bieden;

- loonwaardemetingen ondersteunen en verzorgen;

- administratieve afhandeling verzorgen;

- contacten onderhouden met gemeenten en UWV over de medewerkers.

Gratis eBook: In 10 stappen naar succesvol sociaal ondernemen!

Andere onderwerpen

Social return

Social return draait om het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn overheidsorganisaties met een grote inkoopkracht. Zij mogen bijzondere voorwaarden koppelen aan hun inkoopbeleid, zo lang die voorwaarden een maatschappelijk doel dienen. Wint een bedrijf een aanbesteding van de overheid, dan kan in het contract worden opgenomen dat een gedeelte van de opdracht wordt uitgevoerd met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Loonkostenvoordeel

Er zijn verschillende regelingen en tegemoetkomingen voor werkgevers om het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. Een van die regelingen is loonkostenvoordeel. In dit artikel leggen we uit wat loonkostenvoordeel is en hoe werkgevers dit regelen voor hun medewerkers.

Sociaal ondernemen

Steeds meer bedrijven zien de toegevoegde waarde van sociaal ondernemen. Sociale ondernemers voegen maatschappelijk waarde toe en ontlenen hun bestaansrecht aan het maken van maatschappelijke impact. Dat gaat verder dan alleen het creëren van financiële waarde. De purpose of maatschappelijke missie staat centraal en werkt als een magneet voor zakelijke relaties en potentieel personeel.