Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer medewerkers in dienst nemen die moeilijk aan werk komen. Sinds 1 januari 2018 vervangt loonkostenvoordeel de premiekorting oudere werknemer en premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Loonkostenvoordeel is een van de drie belastingvoordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. De andere twee voordelen zijn lage inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-LIV (Jeugd lage inkomensvoordeel)

Voor wie is loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer medewerkers in dienst nemen die moeilijk aan werk komen.


Wanneer kom ik in aanmerking voor loonkostenvoordeel?

Werkgevers kunnen loonkostenvoordeel ontvangen als zij medewerkers in dienst nemen die tot een van de volgende doelgroepen behoren:

- Medewerkers met een arbeidsbeperking die nieuw in dienst komen
- Medewerkers met een arbeidsbeperking die herplaatst worden
- Medewerkers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden (o.a. schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
- Oudere medewerkers (56 jaar en ouder)

Daarnaast voldoen de medewerkers aan de volgende voorwaarden:

- De medewerker is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
- De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
- De medewerker was in de zes maanden voordat de werkgever hem of haar aanneemt niet in dienst bij de werkgever
- De medewerker heeft een doelgroepverklaring

Per doelgroep kunnen er nuanceverschillen zijn in de voorwaarden waaraan de medewerker moet voldoen.

WSD Halima 9167 web

Wat moet u doen om loonkostenvoordeel te krijgen als werkgever?

Om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordeel heeft u een kopie van de doelgroepverklaring van uw medewerker nodig. Heeft uw medewerker deze niet dan vraagt hij deze binnen drie maanden nadat hij bij u in dienst is gegaan aan bij de gemeente of het UWV (afhankelijk van de doelgroep waar de medewerker onder valt). Zijn de drie maanden verstreken en is er geen doelgroepverklaring aangevraagd dan vervalt het recht. Sinds 1 januari 2018 kan de werkgever de doelgroepverklaring aanvragen, mits de werknemer daar toestemming voor geeft.

Als u de kopie van de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel heeft ontvangen, geeft u in de aangifte loonheffingen aan dat u loonkostenvoordeel voor de medewerker wilt ontvangen. De belastingdienst betaalt het loonkostenvoordeel automatisch uit in het jaar na het jaar waarover u aangifte heeft gedaan. U kunt loonkostenvoordeel maximaal drie jaar per medewerker ontvangen.


Waarom zou u als organisatie met loonkostenvoordeel aan de slag gaan?

Loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming in de kosten. Het biedt werkgevers de mogelijkheid om werknemers in dienst te nemen die moeilijk aan werk komen. Behalve dat een organisatie haar kosten kan verlagen, biedt loonkostenvoordeel organisaties de mogelijkheid om sociaal te ondernemen.


Wat is de hoogte van het loonkostenvoordeel?

De hoogte van het loonkostenvoordeel is afhankelijk van verschillende elementen. Op de site van het UWV vindt u een overzicht van de hoogtes per werknemer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenhulp financieel CV ontwikkelt. Hiermee ontdekt u of u recht heeft op loonkostenvoordeel en wat de hoogte zou zijn.

Hoe kan WSD u helpen?

WSD ondersteunt werkgevers die werk willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We helpen bij het verkrijgen van loonkostenvoordeel en het aanvragen van de doelgroepverklaring. WSD is bekend met de wetten en regels, regelingen, tegemoetkomingen en kortingen. We adviseren werkgevers over het aanvragen van financiële regelingen en subsidies.

WSD werkt intensief samen met tien gemeenten (Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son & Breugel en Vught) om de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden.

Heeft u als werkgever zelf medewerkers met een verminderde arbeidscapaciteit in dienst? Of kiest u voor detachering? WSD ondersteunt u in beide gevallen met sociaal ondernemen. Als u kiest voor detachering dan is WSD de werkgever. Wij dragen het risico en zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de subsidies en loonwaardemetingen.

WSD maakt sociaal ondernemen makkelijk omdat we:

- ondersteunen bij het vinden en matchen van de juiste medewerkers;
- medewerkers begeleiden;
- jobcoaching kunnen inzetten;
- trainingen en opleidingen bieden;
- loonwaardemetingen ondersteunen en verzorgen;
- administratieve afhandeling verzorgen;
- contacten onderhouden met gemeenten en UWV over de medewerkers.

Ook interessant

Social return draait om het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn overheidsorganisaties met een grote inkoopkracht. Zij mogen bijzondere voorwaarden koppelen aan hun inkoopbeleid, zo lang die voorwaarden een maatschappelijk doel dienen. Wint een bedrijf een aanbesteding van de overheid, dan kan in het contract worden opgenomen dat een gedeelte van de opdracht wordt uitgevoerd met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat houdt het werk op de sociale werkplaats nu precies in? Wat kun je van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt verwachten, welke begeleiding krijgen ze? Zijn er nog zaken die jij als werkgever moet regelen? In dit artikel behandelen we het onderwerp stap voor stap.

Bart Wijnhof

Bart Wijnhof

Manager Marketing & Verkoop

0411 - 650 111

b.wijnhof@wsd-groep.nl

Neem contact met ons op

WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk