Sociaal ondernemen

Steeds meer bedrijven zien de toegevoegde waarde van sociaal ondernemen. Sociale ondernemers voegen maatschappelijk waarde toe en ontlenen hun bestaansrecht aan het maken van maatschappelijke impact. Dat gaat verder dan alleen het creëren van financiële waarde. De purpose of maatschappelijke missie staat centraal en werkt als een magneet voor zakelijke relaties en potentieel personeel.

Wat is sociaal ondernemen?

Er zijn veel verschillende definities van sociaal ondernemen. Ook is er geen eenduidige betekenis. Sociaal ondernemen wordt ook wel inclusief ondernemen genoemd. Wat sociaal ondernemers gemeen hebben is dat zij een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

De Europese Commissie definieert een sociale onderneming aan de hand van de volgende zeven uitgangspunten:

– Onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first);

– Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;

– Heeft een verdienmodel;

– Ziet winst als middel, niet als doel;

– Is transparant en fair naar iedereen;

– Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd;

– Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.

WSD ziet sociaal ondernemen als een vorm van ondernemen waarbij de sociaal ondernemer werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een afstand is het lastig om aan passend werk te komen. Bij een sociale ondernemer kunnen zij op basis van hun mogelijkheden alsnog duurzaam meedoen op de arbeidsmarkt. Daar maakt de sociale ondernemer impact mee.

De ondernemer wordt vanuit subsidie gecompenseerd, waardoor het aantrekkelijker wordt om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Om de inzet van deze medewerkers zo goed mogelijk te laten slagen, is het soms nodig om binnen het bedrijf aanpassingen te doen. Dat kan zijn in het aantal taken, de werktijden of de werkplek. Een andere succesfactor is begeleiding.

WSD Receptie

Mevrouw zit achter de balie van de receptie en kijkt naar de camera met een boek op haar bureau.

Hoe word je een sociaal ondernemer?

Met een zorgvuldige voorbereiding is sociaal ondernemerschap voor elke organisatie mogelijk. In elk bedrijf kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt hoe je dit organiseert en wat er bij komt kijken. Daarom heeft WSD een 10-stappen plan uitgewerkt om sociaal ondernemer te worden en werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De tien stappen zijn:

Stap 1: Informatie inwinnen

Stap 2: Betrek je organisatie

Stap 3: creëer werkplekken

Stap 4: Stel een vacature of takenpakket op en beschrijf de werkplek

Stap 5: Zoek een kandidaat buiten de gebaande paden

Stap 6: Kennismaken: kijk anders naar mensen

Stap 7: De juiste match

Stap 8: Begeleiding

Stap 9: Invulling geven aan de rol van sociaal ondernemer

Stap 10: Andere invullingen van sociaal ondernemen

Bekijk het uitgebreide stappenplan in ons e-book:

Sociale ondernemingen

Verschillende bedrijven hebben de stap gezet naar sociaal ondernemen. WSD heeft hen begeleidt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol in hun bedrijf te laten starten.

Heras

Heras werkt op hun locatie in Oirschot al ruim 15 jaar met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 deelde de bedrijfsleider productie bij Heras, Ben van Doormaal, zijn tips met blogsite Werk&Participatie. Deze zijn vandaag de dag nog steeds actueel.

Henkelman Vacuum Systems

Henkelman Vacuum Systems maakt hoogwaardige, kwalitatieve vacuümmachines voor wereldwijde distributie. Stephan Harleman is Managing Director bij Henkelman en vertelt hoe zij als organisatie sociaal ondernemen: “Hier werken zeven medewerkers die zijn gedetacheerd via WSD. Twee van hen staan inmiddels bij ons op de loonlijst. Hét bewijs dat we als werkgever heel tevreden zijn over de samenwerking met WSD.”

Staci Netherlands

Logistiek dienstverlener Staci doet een beroep op medewerkers van WSD om grote logistieke klussen in korte tijd te klaren. Manon van Baest is Business Development Manager bij Staci Netherlands en vertelt hoe zij sociaal ondernemen: “De medewerkers van WSD vinden het leuk om hier te actief te zijn omdat we werken voor aansprekende opdrachtgevers. Soms werkt er een handjevol WSD-ers, op andere momenten hebben we zo’n grote opdracht dat we enkele tientallen medewerkers inzetten.”

Hoe helpt WSD organisaties met sociaal ondernemerschap?

WSD heeft een groot netwerk in de regio. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen via verschillende wegen bij WSD:

1. Zij worden via de gemeente aangemeld en volgen een kort traject. Hierin stomen zij zich, met begeleiding van WSD, klaar voor werk bij een reguliere werkgever.

2. Medewerkers werken binnen de infrastructuur van WSD en hebben zich voldoende ontwikkeld. Zij zijn klaar voor werk buiten de infrastructuur van WSD, dus bij jou in je organisatie.

3. Medewerkers komen terug van een werkplek en moeten herplaatst worden.

4. Recruiters van de gemeenten, UWV, andere sociale werkbedrijven en werkgeversservicepunten dragen kandidaten aan die passen bij de vacatures die werkgevers bij WSD aanbieden.

5. Gemeenten leggen een opdracht voor jobhunting bij WSD neer. In dat geval zoeken we specifiek voor één persoon een geschikte werkplek. Dat mag eerst een werkplek bij WSD zijn. Het is echter wel de bedoeling dat deze binnen een bepaalde termijn regulier uitstroomt naar een werkgever in de regio.

Kennismaken

Als WSD een kandidaat voor jouw organisatie heeft gevonden, stellen we de kandidaat voor met een CV, motivatie en korte toelichting. Hierna volgt er een kennismakingsgesprek. Naast de kandidaat is daar ook een consulent van WSD bij aanwezig. Als het nodig is sluit de jobcoach van de kandidaat aan.

Match

Is er wederzijdse interesse? Dan kunnen we er voor kiezen dat de kandidaat eerst één of twee dagen op proef meeloopt. Of we kiezen voor een proefplaatsing. Als er een match is kan je kiezen voor een detachering of je kunt besluiten om de kandidaat zelf in dienst te nemen. In het geval van detachering krijgt de kandidaat een consulent toegewezen. De consulent begeleidt het gehele plaatsingsproces met de detacheringsovereenkomst. Hij of zij blijft aanspreekpunt voor de werkgever over personele zaken van de kandidaat.

Gratis eBook: In 10 stappen naar succesvol sociaal ondernemen!

Veel gestelde vragen over sociaal ondernemen

Wat is sociaal ondernemen?

Wat maakt sociaal ondernemen (financieel) aantrekkelijk?

Hoe gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn bedrijf aan de slag?

Andere onderwerpen

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de bijstand, sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de Participatiewet is dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers.

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie roepen bij veel werkgevers vragen op. Wat is het? Wie komt er voor in aanmerking? Hoe kom ik er voor in aanmerking? Op deze pagina geven we antwoord op deze vragen.

Social return

Social return draait om het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn overheidsorganisaties met een grote inkoopkracht. Zij mogen bijzondere voorwaarden koppelen aan hun inkoopbeleid, zo lang die voorwaarden een maatschappelijk doel dienen. Wint een bedrijf een aanbesteding van de overheid, dan kan in het contract worden opgenomen dat een gedeelte van de opdracht wordt uitgevoerd met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.