Betere samenwerking voor vergunninghouders

Dienst Dommelvallei en WSD zijn in juli 2017 gestart met een samenwerkingsproject op het gebied van integratie van statushouders in de gemeente Son en Breugel en Nuenen. Joelle Burrill, Consulent Vergunninghouders van Dienst Dommelvallei, vertelt over deze samenwerking en geeft haar visie op integratie en wat de succesformule is van het project waar ze aan werkt.

De achtergrond van Joelle is Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Na haar studie heeft ze als jeugdjongerenwerker gewerkt en vervolgens als programmabegeleider bij het COA bij het AZC in Eindhoven. Daar heeft ze onder andere een baanbalie opgezet voor asielzoekers die op zoek waren naar (vrijwilligers)werk. Daarna was ze bij gemeente Eindhoven als Accountmanager Vergunninghouders verantwoordelijk voor het matchen van hoog opgeleide vergunninghouders met organisaties in de regio en daar kwam ze vorig jaar het plan van aanpak tegen van de nieuwe samenwerking tussen Dienst Dommelvallei, WSD en Vluchtelingenwerk. Ze zochten een Consulent Vergunninghouders en dat sprak Joelle enorm aan.

Consulent Vergunninghouders

Het bijzondere van dit project is de samenwerking met gemeente, een SW-bedrijf en Vluchtelingenwerk. Cliënten ontvangen een uitnodiging van gemeente Son en Breugel of Nuenen en krijgen een woning toegewezen. Vanaf dat moment al wordt Joelle betrokken. “Ik ben gedetacheerd naar Dienst Dommelvallei en werk hier sinds begin juli als POP-consulent voor vergunninghouders. Ik krijg een overdracht van het AZC met een klantprofiel. Soms staat hierin al informatie over iemands achtergrond, talenkennis en eventueel een CV”. Het werk houdt in dat statushouders vanaf hun nieuwe huisvesting in de gemeente in beeld komen, samen met alle betrokken partijen, met een ‘regisseur’ in het midden, en dat is de POP-consulent. Deze consulent kijkt wat de cliënt en het gezin nodig hebben.

Persoonlijk ontwikkelplan

De reden om de samenwerking aan te gaan en een project op te starten, was om meer professionele integrale ondersteuning te kunnen bieden aan statushouders met een goede op maat gemaakte ondersteuningsstructuur. De vorm is een persoonlijke, planmatige individuele aanpak van de integratie door de nieuwe bewoners door middel van een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Met deze POP komt naar voren ‘waar sta ik, wat kan ik en wat wil ik’ en hoe is de zelfredzaamheid, taalontwikkeling en het meedoen in de samenleving van de cliënt. Dat overzicht helpt om de juiste begeleiding in te zetten en te coachen. Dit individueel casemanagement is afgestemd met de drie partners Werk en Inkomen van Dienst Dommelvallei, WSD en Vluchtelingenwerk.

Werkwijze

Na het verkrijgen van de huisvesting nodigt Joelle haar nieuwe cliënten na een maand uit voor de eerste kennismaking. In het begin gaat de communicatie via een aanwezige of telefonische tolk of in het Engels. Dat gaat meestal best goed. Na dat kennismakinggesprek maakt Joelle samen met de cliënt een POP, zoals eerder beschreven. De doelen worden uitgezet en vervolggesprekken worden ingepland. Daarmee brengt ze de vier leefgebieden in kaart:
• inburgering & taal
• werk of school
• gezondheid
• meedoen : meedoen in je wijk, sporten, sociale contacten

Bij de eerste paar gesprekken heeft de cliënt vaak een afwachtende houding maar uiteindelijk durven ze zelf vragen te gaan stellen en na te denken over hun eigen leefsituatie. Joelle zegt: “Je hebt te maken met cultuurgebonden leefsituatie en gezinssituatie. Daarnaast spelen trauma’s, gezondheidsproblemen en andere problemen een grote rol in het hele proces. Dat komt er pas uit als je erover praat.” Ze vervolgt: “We zijn nu een half jaar bezig met de gesprekken bij de eerste gezinnen.”

Schakel naar werk

De methode in het project biedt de mogelijkheid om de mensen beter in beeld te krijgen zodat zij de weg naar de gemeente weten te vinden. “Door de gesprekken en het in kaart brengen van de verschillende leefgebieden probeer ik iemand meer overzicht te geven in de verschillende instanties en contactpersonen waar iemand mee te maken krijgt. De maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk is een belangrijke schakel en ondersteunt de cliënt. Als iemand op intake gaat bij de werkconsulent van de gemeente bereiden we dit gesprek samen voor zodat iemand beter weet wat er verwacht wordt en welke vragen ze willen stellen. Ik heb geen belang, behalve het weghalen van obstakels bij cliënten zodat die persoon zo snel mogelijk kan meedoen in de samenleving”, aldus Joelle. Een mooi voorbeeld van de integrale samenwerking is een jongen met een slecht gebit, hij kwam hierdoor weinig meer buiten en zijn zelfvertrouwen was erg laag. Hij had zelf geprobeerd een oplossing te vinden en dit was nog niet gelukt. Door een signaal van een betrokken docent zijn we snel in gesprek gegaan en hebben we samen met de maatschappelijke begeleider en de tandarts een plan op maat kunnen maken. De volgende stap die nu is gezet, is die naar werk.

Samenwerking met WSD

Op caseniveau werkt Joelle samen met de WSD-trajectconsulenten Ruud de Veer en Yvonne van Mill. Bij WSD heeft ze contact met Ester van Heugten, Coördinator Vergunninghouders . “Mijn functie is een vrij solistische waarbij ik acties uitzet binnen de twee gemeenten van Dienst Dommelvallei . Ik bel Ester graag even om te sparren over bijzondere cases.” Met Projectleider Ronald van de Boom werkt ze nauw samen waarbij het voornamelijk gaat om expertise uit te wisselen met andere gemeentes en daardoor van elkaar te leren. Maar ook om de koers van het project te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Mooie voorbeelden

Afgelopen maand is er een hoogopgeleide vergunninghouder met ICT-achtergrond gestart met een speciaal opleidingsprogramma in de ICT. Het is daarbij belangrijk deze cliënten te helpen aan een netwerk in Nederland. Dat is met name het werk van de werkconsulent. Joelle geeft advies aan de werkconsulent over een trainingsprogramma en een mogelijk netwerk voor de cliënt. Deze week start de ICT-er met een bijscholingsprogramma voor zes maanden bij een groot ICT bedrijf. “Ik verwacht dat hij over een jaar een volledige baan heeft binnen zijn vakgebied,” vertelt Joelle vol trots.

Advies van Joelle

“Haal obstakels vroegtijdig weg bij de cliënt. Dan creëer je ruimte om samen met de vergunninghouders verder te werken aan een succesvol traject naar werk en een goede integratie in de samenleving. Zorg dat de verschillende contactpersonen van een cliënt en het gezin elkaar weten te vinden en goed samenwerken”.

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel

Laatste blogs

Geschikte banen voor mensen met autisme

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar getalenteerde individuen die van toegevoegde waarde zijn voor je team. Mensen met autisme kunnen een waardevolle aanwinst zijn voor je bedrijf, maar het kan een uitdaging zijn om te begrijpen hoe je ze het beste kunt ondersteunen en inzetten.

WSDate, voor iedereen een match

WSD helpt je aan werk dat bij je past, ook als je daar wat hulp bij nodig hebt. Want voor iedereen is er een passende werkplek. Wat kan er wél, is de vraag die we samen beantwoorden. We staan deze zomer op markten in de stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch met onze WSDate. Kom er achter wat jouw match is!