Vallen, opstaan en toekomst schoonmaakbedrijven

“Hoe wij begonnen zijn met werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Gewoon, door te proberen en van fouten te leren”, zegt Isolde Huijbregts, directeur Mens & Organisatie bij Toekomst Schoonmaakbedrijven. Voor Isolde is de inzet van deze groep medewerkers een kwestie van vallen, opstaan en optimaliseren.

Isolde ziet een proces van vallen en opstaan niet als een misser. Het is een uitgelezen manier om pragmatisch en snel tot resultaten te komen. De eerste ervaringen met werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verliepen niet anders. Toen Toekomst Schoonmaakbedrijven en WSD met elkaar gingen samenwerken bij het Elde college was het ook een kwestie van beginnen en verbeteren. Het leidde tot een mooie samenwerking. “Voor het Elde college vormden wij een echt partnerschap, een geïntegreerde samenwerking. In die tijd deden medewerkers van WSD de dagschoonmaak en onze medewerkers het werk buiten kantooruren en een aantal specialistische schoonmaakwerkzaamheden. Beide konden we ons focussen op die punten waar we sterk in zijn. Deze verdeling beviel ons echt uitstekend. De bedrijven vulden elkaar uitstekend aan.”

Tegenwoordig werkt Toekomst Schoonmaakbedrijven nog steeds met mensen met een arbeidsbeperking, zowel op kantoor als voor schoonmaakwerkzaamheden. Ook biedt Toekomst Schoonmaakbedrijven regelmatig stageplaatsen aan om mensen de kans te geven om werkervaring op te doen. “Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt past bij Toekomst Schoonmaakbedrijven. Wij willen graag ons deel bijdragen aan de maatschappij en geloven dat we zo op een constructieve manier kunnen participeren. Wij zien ons als oprecht, avontuurlijk, zelfbewust maar ook dienstbaar en daar past het bij om maatschappelijk betrokken te zijn en bij tijd en wijle een risico te nemen.”

Isolde ziet het werken met mensen als prettig maar ook uitdagend. “Het liefst zou ik met deze collega’s op precies dezelfde manier willen omgaan als met een andere collega. En om eerlijk te zijn, iedereen heeft wel een bepaalde afstand denk ik wel eens. Toch kan dat niet volledig en moet ik wel degelijk rekening houden met specifieke wensen. Dat houdt mijn werk uitdagend maar daar staat ook wat tegenover: collega’s met veel inzet en waardering voor hun werk.”

Afstand tot de arbeidsmarkt

“Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is geen eenheidsworst. Iedere keer opnieuw is het maatwerk en moeten we kijken naar wat onze klant wil, de medewerker kan en of we waar kunnen maken wat de klant van ons vraagt. Daarbij merk ik vaak, net zo als bij onze andere medewerkers, dat mensen veel meer kunnen dan zij denken. Het verschil ligt hem in de mate waarin iemand zijn mogelijkheden inschat. Onze collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt schatten zich dan toch als minder capabel in. Het verschil tussen wat iemand kan en hoe hij of zij zichzelf inschat is gewoon groter”, legt Isolde uit.

Dat betekent ook dat ondersteuning vanuit een sw-bedrijf belangrijk is. “Wij hebben ervaring met de inzet van mensen met een arbeidsbeperking maar dat neemt niet weg dat wij geen experts zijn als het gaat om begeleiding. Daarom is terug kunnen vallen op de expertise van een sw-bedrijf zo belangrijk. Daar zit de echte deskundigheid en dat helpt ons weer om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Het betekent overigens ook dat het kostenvoordeel van werken met mensen met een afstand beperkt is. Een groot deel van wat wij kunnen besparen aan loonkosten gaat op aan begeleidingskosten.”

Social return en schoonmaak

Een belangrijke impuls voor klanten om te kijken naar de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door Toekomst Schoonmaakbedrijven is veranderende wetgeving rondom social return en de Particpatiewet. “We merkten met name ruim een jaar geleden veel belangstelling vanuit de markt voor werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schoonmaakwerk leent zich uitstekend om verplichtingen op het gebied van social return in te vullen en ook de komst van de Participatiewet leek mogelijkheden te bieden. Mijn collega Commercieel Directeur Tom Dissel heeft daar destijds veel werk van gemaakt.”

De crux zit hem dan ook niet zozeer aan de vraagkant maar aan de aanbodkant volgens Isolde. “We merken dat het steeds moeilijker wordt om de juiste medewerkers te vinden. De vraag is er maar het aanbod blijft achter. Zeker in een tijd waarin een quotumregeling in de startblokken staat, is dat een slechte ontwikkeling. Het is nu echt aan de overheid om gas te geven en dingen echt mogelijk te maken. Ondernemers willen wel. Overheid zorg dat de blokkades wegvallen en dat ondernemers toegang krijgen tot de werkzoekenden.”

Isolde ziet de schaarste aan aanbodzijde dagelijks terug in de bedrijfsvoering van Toekomst Schoonmaakbedrijven. “Al een tijd spelen wij met het idee om een klussendienst die wij aanbieden aan partijen waar wij schoonmaakwerk voor doen verder uit te bouwen. Gezien de aard van het werk zou deze dienst erg goed bemand kunnen worden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die onder de Participatiewet vallen. Toch lukt het ons niet om die mensen te vinden. In de praktijk betekent dat ook dat wij onze klussendienst op dit moment nog niet kunnen aanbieden op een schaal die wij graag zouden zien.”

Dat neemt niet weg dat Toekomst Schoonmaakbedrijven uitgesproken positief naar de toekomst kijkt en het werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Het afgelopen jaar hebben wij een uitstekende groei gerealiseerd. Wij willen de komende jaren verder blijven groeien. Als wij onze groei kunnen realiseren betekent dat ook nieuwe kansen voor mensen met een beperking. Zij vormen immers een belangrijke groep collega’s en dat willen we graag zo houden.”

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel

Laatste blogs

Klanttevredenheidsonderzoek

Onlangs heeft WSD een klanttevredenheidsonderzoek gehouden en onze klanten geven ons een 7,9! Waar zijn ze het meest blij mee? Onze samenwerking, betrokkenheid, communicatie, klantvriendelijkheid, kwaliteit en deskundigheid krijgen de hoogste punten. Wil je meer weten? Bekijk hieronder de volledige infographic.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF+, programmaperiode 2021-2027) maakt mede mogelijk dat werkgelegenheid wordt bevorderd en mensen aan het werk worden geholpen. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Nederland gebruikt dat geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.