Wat is de loonkostensubsidie?

De overheid probeert op verschillende manieren werkgevers te stimuleren om werknemers met een arbeidsbeperking een baan te bieden. En dat heeft meerdere voordelen, voor zowel de werkgever als werknemer. Om te beginnen heeft een werkgever een fijne werknemer en de werknemer een betaalde baan! De werknemer voelt zich nuttig, kan iets bijdragen aan de samenleving en bevindt zich onder de mensen. De werkgever draagt bij aan inclusiviteit en verantwoord ondernemen. Maar: het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking heeft natuurlijk ook risico’s.

Soms is het zo dat een werknemer met een beperking of handicap minder productief dan een reguliere werknemer kan zijn, terwijl je als werkgever wel verplicht bent om een minimumloon uit te betalen. Daarom heeft de overheid verschillende subsidies en regelingen getroffen. De belangrijkste waarmee je te maken zult krijgen wanneer je werknemers met een arbeidsbeperking aanneemt, is de loonkostensubsidie. In dit artikel vertellen we je alles wat je wilt weten!

Compensatie op het minimumloon

In Nederland hoort iedere werknemer het minimumloon te verdienen. Maar omdat werknemers met een arbeidsbeperking niet altijd voldoende productiviteit kunnen leveren om dit loon waar te maken, brengt dit werkgevers in de problemen. Daarom is de loonkostensubsidie in het leven geroepen.

Hoogte subsidie bepalen met loonkosten meting

De loonwaarde, en daarmee de hoogte van de loonkostensubsidie, verschilt dus per werknemer. Hiervoor wordt een loonwaardemeting gehouden door een professional op locatie. Op de werkplek wordt gekeken wat de werknemer, gezien zijn of haar productiviteit, in een functie kan verdienen ten opzichte van een collega zonder arbeidsbeperking. De overheid compenseert de kleinere productiviteit. De loonkostensubsidie is dan ook altijd het verschil tussen het minimumloon en de loonwaarde (de arbeidsproductiviteit) van de werknemer.

De subsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Wie komen er in aanmerking voor de loonkostensubsidie?

De loonkostensubsidie is in veel gevallen aan de orde. In bijvoorbeeld onderstaande situaties komen werknemers in aanmerking voor de loonkostensubsidie:

  • Uitkeringsgerechtigden of werkzoekenden met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet
  • Beschut werk
  • Banenafspraak
  • Niet uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Mensen met een Wajong-uitkering van UWV maar die niet in het doelgroepregister staan
  • Werkende jongeren met een arbeidsbeperking
  • Mensen die al werkzaam zijn (maximaal 6 maanden, zie hieronder), maar toch een verminderde productiviteit blijken te hebben (bijvoorbeeld via de Praktijkroute).

Onlangs is er aangekondigd dat er een aanpassing komt op het gebied van loonkostensubsidies. De doelgroep wordt hiermee vergroot. Het gaat dan om mensen die al werkzaam zijn (door de gemeente aan werk geholpen), maar waarbij binnen 6 maanden toch blijkt dat zij verminderd productief blijken te zijn en met voltijds werk niet het minimumloon kunnen verdienen. Voor hen wordt de mogelijkheid gecreëerd om alsnog loonkostensubsidie aan te vragen. Zowel de werkgever als de werknemer kan hier binnen 6 maanden na de start van het dienstverband een verzoek voor indienen.

Hoe vraag je loonkostensubsidie aan?

De loonkostensubsidie wordt altijd geregeld via de gemeente waar de werknemer ingeschreven staat. Zowel de werknemer als de werkgever zijn betrokken bij het doen van de aanvraag, maar het initiatief komt vanuit de werkgever. In veel gemeenten kan dit tegenwoordig via een online omgeving of formulier worden aangevraagd, waardoor het niet veel moeite is.

In de meeste gevallen krijgt de werkgever meteen een subsidie ter hoogte van 50% van het minimumloon. Dit is om de eerste maanden te overbruggen zodat de werknemer meteen aan de slag kan. Zo gaat er geen waardevolle tijd verloren. Binnen 6 maanden komt er een arbeidsexpert langs op de werklocatie. Op basis daarvan wordt de definitieve hoogte van de subsidie (dus bepaald door de loonwaarde) vastgesteld.

De subsidie dient uiterlijk na 3 maanden dienstverband te worden aangevraagd (uitzondering bij de laatstbenoemde doelgroep hierboven, daar geldt 6 maanden). Bij de aanvraag heb je een kopie van de arbeidsovereenkomst, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van de bankrekening waarop je de subsidie wilt ontvangen nodig.

Wijzigingen doorgeven

Als werkgever ben je ten alle tijden verplicht om eventuele wijzigingen in het arbeidscontract of situatie door te geven aan de betreffende gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een andere functie of werkzaamheden, ander aantal werkzame uren of een verandering in bankrekening.

Indien de werknemer tijdens het dienstverband verhuist, en daarmee ook verandert van gemeente, is de oude gemeente verplicht dit door te geven aan de nieuwe. In principe wordt de loonkostensubsidie daarmee automatisch overgezet. We raden je echter wel aan om dit goed te controleren om eventuele problemen te voorkomen.

Hulp of advies nodig bij aanvragen loonkostensubsidie?

Heb je vragen over de loonkostensubsidie? Kun je hulp gebruiken bij een aanvraag? Of ben je überhaupt benieuwd welke regelingen en subsidies mogelijk zijn in jouw situatie? WSD groep heeft jarenlange ervaring in het zoeken en vinden van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zijn ook de regelingen en subsidies ons niet meer vreemd. Kunnen we je helpen? Of ben je op zoek naar personeel of werk? Neem contact met ons op of lees verder op onze website!

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel

Laatste blogs

Geschikte banen voor mensen met autisme

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar getalenteerde individuen die van toegevoegde waarde zijn voor je team. Mensen met autisme kunnen een waardevolle aanwinst zijn voor je bedrijf, maar het kan een uitdaging zijn om te begrijpen hoe je ze het beste kunt ondersteunen en inzetten.

WSDate, voor iedereen een match

WSD helpt je aan werk dat bij je past, ook als je daar wat hulp bij nodig hebt. Want voor iedereen is er een passende werkplek. Wat kan er wél, is de vraag die we samen beantwoorden. We staan deze zomer op markten in de stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch met onze WSDate. Kom er achter wat jouw match is!