Vijf vragen over medewerkers uit de Participatiewet

De consulenten van sociale werkbedrijven krijgen dagelijks uiteenlopende vragen van werkgevers over de medewerkers die bij hen in het bedrijf werken vanuit de Participatiewet. Wat is loonwaardemeting en wat betekent dat voor mij? Mijn medewerker is ziek, wie doet wat? Mijn gedetacheerde medewerker functioneert niet meer, wat nu? Kan ik iemand uit de Participatiewet zelf in dienst nemen? En zijn er subsidies te krijgen? Mijn gedetacheerde medewerker heeft een opleiding nodig. Wie betaalt wat? Wij zetten deze vijf veel voorkomende vragen en de bijbehorende antwoorden voor u op een rijtje.

1. Wat is een loonwaardemeting en wat betekent dat voor mij?

Bij een loonwaardemeting wordt bekeken hoe een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt presteert ten opzichte van de reguliere collega die dezelfde taken of dezelfde functie uitvoert. De uitkomst van de loonwaardemeting is bepalend voor de hoogte van de loonkostensubsidie. We schreven hier eerder een blog over met de titel Loonwaardebepaling: theorie en praktijkWerkgevers hebben een rol bij het bepalen van de loonwaarde. Voor de werkgever betekent dat dat hij of zij ook een belangrijke rol heeft om tot een goede loonwaardemeting te komen. De werkgever heeft immers zicht op de prestaties van de medewerkers, ook op die van de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Rol van de werkgever

Om tot een goede meting te komen, verzamelt de werkgever voorafgaand aan de loonwaardemeting, de volgende gegevens:
• Het aantal uur dat de medewerker per week werkt.
• Wat is volgens de CAO een fulltime dienstverband bij uw organisatie?
• Een overzicht van de taken die de medewerker uitvoert (maximaal 3 tot 5 hoofdtaken). Wat is de gemiddelde tijd die hij/zij met de taak per week bezig is? Hiermee komt u op het totaal aantal uren dat zij/hij werkt.
• Tempo, kwaliteit en inzetbaarheid per taak van de reguliere medewerker
• Tempo, kwaliteit en inzetbaarheid per taak van de medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt.


Tempo, kwaliteit en inzetbaarheid

Tempo gaat over de snelheid van werken die iemand heeft bij een taak. Dit is bijvoorbeeld te meten in hoeveel werk er van een reguliere collega per uur verwacht wordt, of hoe lang een reguliere collega over een taak mag doen.Daarna wordt het tempo van de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt per taak aangegeven.

• De kwaliteit van het werk gaat over het kwalitatief niveau waarop het werk wordt uitgevoerd. Dit is de norm zoals deze gesteld wordt bij de reguliere collega. Als de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoet aan de norm dan is de kwaliteit 100% ook al heeft hij/zij er veel langer over gedaan of heeft het een aantal keren opnieuw moeten doen. Als het resultaat echt mis gaat, gaat dit ten koste van de kwaliteit.

Inzetbaarheid is de tijd die een reguliere medewerker in staat is om effectief aan het werk te besteden. Als belanghebbende niet inzetbaar is voor zijn/haar taken dan kan dat zijn omdat extra uitleg nodig is, controle en aansturing nodig is, begeleidingsgesprekken nodig zijn of omdat belanghebbende moeilijker kan schakelen tussen taken. Het gaat dus om de reële tijd die iemand aan het werk kan besteden ten opzichte van zijn/haar reguliere collega.Om vast te kunnen stellen wat de loonwaarde per taak is, zal het duidelijk moeten zijn wat een reguliere collega per taak presteert. Dit is de werknemer zonder beperkingen die dezelfde werkzaamheden uitvoert. Voor de loonwaardemeting is dit bij voorkeur iemand met ervaring. Voor het bepalen van de loonwaarde van de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt gebruikt de loonwaardemeter de verzamelde gegevens en gaat hij in gesprek met de werkgever en de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het totaalbeeld bepaalt de hoogte van de loonwaarde.

2. Mijn gedetacheerde medewerker is ziek. Wie doet wat?

De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke medewerker. Als de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt bij u gedetacheerd is dan is WSD de verantwoordelijke. Bij WSD zorgen we dat we frequent verzuim bewaken en bespreekbaar maken met de medewerker, afspraken inplannen bij de arbo-dienst, zorg dragen voor de tijdige en correcte invulling van de Wet verbetering poortwachter-documenten en het aanmaken van een verzuimdossier. Om de re-integratie soepel te laten verlopen is het van belang dat ook de inlener sociaal contact onderhoudt met de medewerker. Verder is de medewerker zelf natuurlijk verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van alle partijen rondom de voortgang van zijn ziekte.

3. Mijn gedetacheerde medewerker functioneert niet meer. Wat nu?

U wilt graag sociaal ondernemen en werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan is het heel vervelend als de medewerker die bij u gedetacheerd is niet meer naar verwachting functioneert. Om te zorgen dat de medewerker weer kan functioneren, bekijkt WSD samen met u of de functie nog voldoende aansluit bij de medewerker. Misschien is het beter bepaalde taken weg te nemen of te vereenvoudigen (toepassen van functiecreatie). Mocht desondanks een plaatsing toch mis lopen dan bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om de detachering te beëindigen. We zetten een vervangingsvraag uit om tot een betere match te komen. WSD gaat samen met de medewerker op zoek gaan naar een andere werkplek.

4. Kan ik iemand uit de Participatiewet zelf in dienst nemen? En zijn er subsidies te krijgen?

De overheid wil graag dat mensen in de Participatiewet zo regulier mogelijk gaan werken. Bij WSD is het dan ook mogelijk om iemand uit de Participatiewet over te nemen en zelf in dienst te nemen. Op het moment dat die persoon een verminderde loonwaarde heeft, vastgesteld aan de hand van een loonwaardemeting, dan wordt een loonkostensubsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie compenseert de lagere productiviteit. De loonwaardemeting zal over het algemeen jaarlijks herhaald worden. Een nieuwe loonwaardemeting kan zorgen voor een wijziging van de loonkostensubsidie, bijvoorbeeld als de medewerker zich ontwikkeld heeft in het werk. Wanneer het een werknemer betreft met bijvoorbeeld een Wajong-uitkering dan komt diegene mogelijk in aanmerking voor loondispensatie. De werkgever betaalt dan tijdelijk minder loon als deze medewerker minder aan kan. De loondispensatie kan aangevraagd worden bij UWV. De volledige werkgeversplichten komen vanzelfsprekend voor rekening van de werkgever. Denk hierbij onder andere aan Wet verbetering poortwachter en Wet werk en zekerheid.

5. Mijn medewerker heeft een opleiding nodig: wie betaalt wat en wat is er mogelijk?

Het is mogelijk om scholing voor een medewerker uit de Participatiewet bij de gemeente aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer een opleiding een beter perspectief op werk biedt of een hogere loonwaarde kan bewerkstelligen. Een dergelijke aanvraag zal wel altijd getoetst worden op haalbaarheid en of het bijdraagt aan het duurzaam aan het werk houden van de medewerker.
WSD ondersteunt de werkgever bij scholingsvragen. WSD heeft een eigen academie en een breed beeld bij mogelijke opleidingen die gevolgd kunnen worden. Ook traint WSD Academie medewerkers op vakinhoudelijke- en medewerkersvaardigheden. Eventuele afspraken over scholing en de kosten daarvan kunnen nader besproken en beoordeeld worden. Het is ook mogelijk dat er met de inlener afspraken worden gemaakt over het meefinancieren van een cursus of opleiding.

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel

Laatste blogs

Geschikte banen voor mensen met autisme

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar getalenteerde individuen die van toegevoegde waarde zijn voor je team. Mensen met autisme kunnen een waardevolle aanwinst zijn voor je bedrijf, maar het kan een uitdaging zijn om te begrijpen hoe je ze het beste kunt ondersteunen en inzetten.

WSDate, voor iedereen een match

WSD helpt je aan werk dat bij je past, ook als je daar wat hulp bij nodig hebt. Want voor iedereen is er een passende werkplek. Wat kan er wél, is de vraag die we samen beantwoorden. We staan deze zomer op markten in de stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch met onze WSDate. Kom er achter wat jouw match is!