Wajong Uitkering: Informatie voor Werkgevers

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om personen met een Wajong-uitkering in dienst te nemen. Dit komt bijvoorbeeld voort uit de Participatiewet en banenafspraak, waarin werkgevers worden aangeraden of zelfs verplicht worden gesteld om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Toenemende personeelstekorten en betere regelingen, subsidies en ondersteuning hebben ertoe geleid dat het aantal Wajongers met een baan de afgelopen jaren is gegroeid. Maar vaak zijn er vragen over de Wajong-uitkering, zeker nu de toegang tot de Wajong met de invoering van de Participatiewet is veranderd. In dit artikel geven we je de belangrijkste informatie, voordelen en aandachtspunten bij het aannemen van een werknemer met een Wajong-uitkering.

Disclaimer: De informatie in dit artikel is samengesteld met inhoudelijke experts binnen WSD. De Wajong-uitkering is echter veranderlijk en complex. Voor volledige en actuele informatie verwijzen we je graag naar de website van het UWV.

Wat is de Wajong uitkering?

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Dit is een regeling om jonggehandicapten te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Je komt in aanmerking voor de Wajong-uitkering als je voor je 18e of tijdens je studie een ziekte of handicap krijgt en hierdoor niet meer kunt werken. Tegenwoordig is er een strengere toelating waardoor lang niet iedereen in aanmerking komt voor deze uitkering.

De aandoeningen of problematiek die passen bij een Wajong uitkering zijn divers.

Waarom is het belangrijk om Wajongers aan te nemen?

  1. Diversiteit en inclusiviteit: Het aannemen van iemand met een Wajong-uitkering bevordert een inclusieve werkomgeving en draagt bij aan de diversiteit binnen het team.

  2. Unieke talenten: Wajongers beschikken vaak over unieke vaardigheden en talenten die waardevol kunnen zijn voor jouw organisatie.

  3. Sociale verantwoordelijkheid: Door Wajongers kansen te bieden, toon je als bedrijf sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Wajong en subsidie

Als je besluit iemand aan te nemen die onder een Wajong-uitkering valt, brengt dit verschillende voordelen met zich mee. Dit doet de overheid om het aannemen van jongeren met een arbeidsbeperking aantrekkelijk te maken, zodat zij hun plek in de maatschappij innemen en hun geluk vergroot wordt:

  1. Mobiliteitsbonus: je komt in aanmerking voor premiekorting bij de Belastingdienst als je een werknemer met ziekte of beperking in dienst heeft. Ook zonder doelgroepenverklaring.

  2. Proefplaatsing: als je twijfelt of de Wajonger past bij de functie en de organisatie, kun je een proefplaatsing van 2 maanden aanvragen. De uitkering van de werknemer loopt gewoon door, en je hoeft niets te betalen.

  3. No-riskpolis: indien de medewerker onverhoopt ziek wordt of niet langer kan komen werken, betaalt het UWV in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering uit. Hiermee wordt een groot deel van de loonkosten gedekt, waardoor je met een Wajonger minder risico loopt dan bij een reguliere werknemer.

  4. Loondispensatie: je betaalt het loon voor het werk dat iemand uitvoert. Is dit minder dan het minimumloon? Dan wordt dit aangevuld door de uitkering. De Wajonger ontvangt dus twee inkomsten (uit werk en de uitkering).

  5. Jobcoaching: je komt in aanmerking voor een jobcoach als de medewerker met langdurige ziekte of beperking begeleiding nodig heeft bij de werkzaamheden.

  6. Voor de voorzieningen die je dient te treffen als je een Wajonger in dienst neemt, kun je een vergoeding aanvragen.

Tips op de werkvloer

Ben je van plan een jongere met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Dan zijn er een aantal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden. We zetten hieronder een aantal voor je op een rijtje.

1. Kies de juiste werknemer

Zoals we al aangaven zijn de redenen voor jongeren om in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering divers. Dat betekent dan ook dat het belangrijk is om goed na te denken over een geschikte werknemer voor jouw functie. Met welke taken zouden zij je echt kunnen ondersteunen? Met welke collega’s komt deze persoon te werken? Bij elk sollicitatieproces houd je rekening met het feit of deze persoon geschikt is voor de functie én voor het team of bedrijf. Bij een Wajonger zouden we natuurlijk niet anders aanraden.

2. Betrek je medewerkers

In de praktijk zullen je medewerkers of andere werknemers veel te maken krijgen met deze persoon. Zorg dat er draagvlak is, leg uit waarom je deze keuze maakt en vertel ook juist waar je de meerwaarde in ziet. Zorg voor één of twee begeleiders of collega’s waar iemand op terug kan vallen op de werkvloer.

3. Pas indien nodig je werkplek aan

Voor de meeste Wajongers zal het noodzakelijk zijn om een aantal aanpassingen te doen. Iemand in een rolstoel heeft bijvoorbeeld behoefte aan een aangepaste werkplek en een gelijkvloerse omgeving. Iemand met een vorm van autisme heeft juist baat bij een rustige omgeving. Welke voorkeuren er zijn, is natuurlijk persoonsafhankelijk. Verdiep je hier op tijd in en bespreek de wensen ook met de persoon zelf om hier goed op in te kunnen spelen.

Deze en nog vele andere tips en regelingen passen wij dagelijks toe bij onze aangesloten partners. Ben je op zoek naar personeel in het kader van de Participatiewet? Ontdek onze diensten op onze website of neem contact met ons op! Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.


Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel

Laatste blogs

Klanttevredenheidsonderzoek

Onlangs heeft WSD een klanttevredenheidsonderzoek gehouden en onze klanten geven ons een 7,9! Waar zijn ze het meest blij mee? Onze samenwerking, betrokkenheid, communicatie, klantvriendelijkheid, kwaliteit en deskundigheid krijgen de hoogste punten. Wil je meer weten? Bekijk hieronder de volledige infographic.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF+, programmaperiode 2021-2027) maakt mede mogelijk dat werkgelegenheid wordt bevorderd en mensen aan het werk worden geholpen. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Nederland gebruikt dat geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.