Kansen van de Participatiewet voor ondernemers

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking getreden is. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder deze nieuwe wet. Daarnaast geeft de overheid aan dat als het bedrijfsleven zelf niet in staat is om 100.000 extra banen te genereren zij op termijn een quotum instelt. Zover hoeft het in mijn ogen beslist niet te komen. Er zijn vooral veel kansen voor ondernemers. Ondernemers moeten ze alleen nog ontdekken! Ik wil u graag meenemen in mijn ervaringen en de mogelijkheden die ik zie binnen de nieuwe Participatiewet. En ik wil u vooral laten zien welke kansen en voordelen het u als collega-ondernemer kan bieden en hoe het uw onderneming verder ten dienste kan zijn.

Wat is met de komst van de Participatiewet voor Het Goed als leerwerkbedrijf en als werkgever in de praktijk veranderd? Na de invoering van de nieuwe wet op 1 januari was het even wat rommelig en was men zoekende bij de uitvoerende instanties. Partijen waren vooral nog bezig om de nieuwe wet te implementeren binnen hun organisaties. Verder was het zoeken hoe en met welke partijen de gemeenten met de doelgroep aan de slag wilden gaan. Gelukkig zijn de meeste partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering al een eind op weg en het is mooi om te ervaren dat WSD binnen de regio voorop loopt in deze ontwikkeling.

Kansen zien

Dat we er jammer genoeg nog lang niet zijn en dat wellicht de belangrijkste schakel (lees: veel ondernemers) nog onwennig en onwetend is met de nieuwe regelgeving en mogelijke voordelen mag blijken uit een paar recente praktijkvoorbeelden:

· Duurzaam/ MVO: Iedereen heeft zijn mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Laatst was ik bij een ondernemerscontactdag in Best en had men duurzaam ondernemen op de agenda staan. In eerste instantie werd echter alleen gesproken over goedkopere energie en alternatieve oplossingen. Het ging dus alleen maar over profit en planet! Ik heb daar de kans aangegrepen om ondernemers te laten weten dat ze misschien wel de belangrijkste pijler vergaten en wel people. Een gemiste kans!

Om een lang verhaal kort te houden, op het einde van de avond was er een projectgroep ’Talentcoöperatie’ gevormd binnen het Ondernemers Collectief Best (OCB). Doel: kijken naar mogelijkheden voor stageplekken, werkervaringsplaatsen en een vacaturebank binnen Best, met name voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

· Een interieurondernemer in het hogere marktsegment op Ekkersrijt benaderde mij met de mededeling dat zijn klanten gingen vragen wat hij als ondernemer eigenlijk aan MVO deed! Dit noopte hem tot nadenken en hij moest een concreet antwoord schuldig blijven. Ook hier hebben we uiteindelijk de samenwerking gevonden en wordt onze samenwerking letterlijk breed uitgemeten in zijn toonzaal. Producten van Het Goed, die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gemaakt of gepimpt, verkoopt hij in zijn winkel. Klanten waarderen dit en zullen met een tevredener gevoel hun nieuwe aankoop doen omdat deze doelgroep bewust met MVO bezig is en de beslissing tot aankoop laat afhangen van MVO: het doet uiteindelijk ook de ondernemer Goed!

Mijn ervaring als ondernemer

De samenwerking met mensen die onder de Participatiewet vallen, biedt mij vooral voordelen als ondernemer! Ik ga een aantal voordelen even voor u benoemen:

- Zeer gemotiveerde en loyale personeelsleden
De medewerkers zijn u dankbaar dat u hen een kansen biedt en dit krijgt u van hen terug. Werk hebben, betekent ook voor deze groep erbij horen en meedoen met de maatschappij!

- Ondersteuning en begeleiding op de achtergrond
U wordt bijgestaan door professionals die op alle fronten begeleiding geven. In een aantal gevallen is er zelfs een vangnetregeling bij ziekte. U wordt ontzorgt!

- Bedrijfseconomisch
Ja, ook financieel kunt u er voordeel bij hebben. U betaalt namelijk de loonwaarde over de productiviteit van de medewerker. In praktijk ervaar ik dat door de hoge motivatie en loyaliteit van de medewerker aan het bedrijf de productiviteit en economische meerwaarde hoger ligt dan het vastgestelde tarief.

- MVO
Profileer u nu en deel uw MVO-inspanning met uw klanten. Uiteindelijk gaan de ondernemers die zich bezig houden met MVO, omdat ze erin geloven, de race winnen. U loopt het gevaar dat als u niet tijdig instapt in het MVO-verhaal dat de tijd u gaat inhalen. Klanten en andere ondernemers zullen zich de komende jaren steeds vaker en meer gaan verdiepen in deze materie en ondernemers gaan vergelijken.

- Het goede gevoel
Mensen een kans bieden, genieten van het geluk van een ander. Dat u daar uw bijdrage aan hebt gegeven. Dat moet iedereen toch aanspreken.

Het beste er uit halen

Graag zou ik u willen uitnodigen om eens out-of-the box te denken als ondernemer. Geef ons als leerwerkbedrijf eens de kans om te bewijzen dat wij prima in staat zijn de goede match met uw openstaande vacature te maken, ook als er deel-vacatures ontstaan. Is een medewerker te zwaar belast? Denk eens aan jobcarving of functiecreatie. Zie hier uw kansen.

Tot slot: een professioneel leer-werkbedrijf is van essentieel belang om uw aspirant medewerkers op te leiden. Het Goed is in samenwerking met WSD verantwoordelijk voor dat kandidaten binnen een bepaalde periode voldoende werknemersvaardigheden en competenties bezitten om de stap naar regulier werk dan wel detachering te maken. Ons leerwerkbedrijf legt de lat zeer hoog. Als erkend leerwerkbedrijf voor veel kenniscentra beseffen wij dat de match met een werkgever in een keer goed moet zijn. Een ondernemer zit niet te wachten om een avontuur aan te gaan met mogelijke kandidaten vol onzekerheden en extra werk. U wilt gewoon kwaliteit om uw vacature in te lossen. Wij kunnen samen deze match maken vanuit ons gezamenlijke leerwerkbedrijf! Geef een van onze deelnemers eens een keer een kans en laat u aangenaam verrassen! Dan pas kan de Participatiewet uitgevoerd worden zoals die bedoelt is en kan iedereen meedoen, ook al heeft degene daar even wat hulp en ondersteuning bij nodig. Hopelijk heb ik u op een positieve manier kunnen prikkelen of nieuwsgierig gemaakt om met ‘een Goed Gevoel ‘ te ondernemen en de meerwaarde te ontdekken.

Kringloopwinkel Het Goed

Het Goed is een landelijke kringlooporganisatie waarbij 24 kringloopbedrijven zijn aangesloten. Het Goed zet zich samen met gemeenten en partners in voor werkgelegenheid en meer hergebruik van goederen. In totaal werken ongeveer 850 medewerkers bij de winkels van Het Goed en het textielsorteercentrum. Door de trendy uitstraling, het ruime aanbod en de goede service bezoeken jaarlijks ruim 3 miljoen mensen de winkels van Het Goed.

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel

Laatste blogs

Klanttevredenheidsonderzoek

Onlangs heeft WSD een klanttevredenheidsonderzoek gehouden en onze klanten geven ons een 7,9! Waar zijn ze het meest blij mee? Onze samenwerking, betrokkenheid, communicatie, klantvriendelijkheid, kwaliteit en deskundigheid krijgen de hoogste punten. Wil je meer weten? Bekijk hieronder de volledige infographic.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF+, programmaperiode 2021-2027) maakt mede mogelijk dat werkgelegenheid wordt bevorderd en mensen aan het werk worden geholpen. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Nederland gebruikt dat geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.