Social return verdient meer waardering

Social return is een actueel onderwerp. Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt goede mogelijkheden om een social returnverplichting in te vullen, ook in de groenvoorziening. Bert van Hintum van Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen kan zich ondertussen expert noemen op dit gebied. Hij ziet zeker de voordelen van werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar pleit tegelijkertijd voor een pragmatischere opstelling van partijen die aanbesteden.

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bleek een mooie bijkomstigheid voor Van den Oever toen een aantal jaren geleden social returneisen opdoken en wegingsfactoren zwaarder gingen wegen. “Een goed voorbeeld is de gemeente Rotterdam. Destijds wonnen wij de aanbesteding voor de levering van laanbomen voor 2014-2018 en de gemeente vroeg om een kwaliteitsplan social return. In grote lijnen blijkt dan dat hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt hoe hoger Rotterdam onze inspanning waardeert. Daar een goede invulling aan geven vraagt de nodige ervaring, zowel administratief als op de werkvloer,” legt Bert uit.

Een van de dingen waar Van den Oever tegenaan loopt, is de stevige administratieve last die in veel gevallen maar beperkt gewaardeerd wordt, aldus Bert. “De eisen die in openbare aanbestedingen worden gesteld aan social return zijn vaak aanzienlijk. Zo zie ik vaak flink uiteenlopende gunningsfactoren voor social return. Soms zie ik erg veel tekst over social return maar in de praktijk een beperkte waardering. Uiteindelijk gaat het dan bij de gunning voor een erg groot deel gewoon om de prijs. Dat vind ik jammer. Het gunnen van een aanbesteding is een uitstekend instrument om mensen met een beperking aan het werk te krijgen, maar dan moet social return ook echt gewaardeerd gaan worden. Aanbestedende partijen kunnen daar winst maken. Versimpel de regelgeving en beloon het werken met mensen met een afstand zwaarder. Op die manier kan een gemeente haar sociale doelstellingen makkelijker realiseren en worden barrières weggenomen om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven.”

WSD

Van den Oever heeft er voor gekozen om WSD in te zetten om het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. “Werken met WSD brengt een aantal voordelen met zich mee. Om maar weer met de administratieve kant te beginnen, WSD heeft de kennis en het netwerk om een social returnverplichting vorm te geven. Zo waren er kortgeleden een aantal onduidelijkheden rondom een aanbesteding in Oss. Via Vera van der Horst van het Adviespunt Social Return, dat onder andere voor WSD werkt, hadden wij snel een antwoord doordat zij de partijen aan de andere kant van de tafel goed kent. Dat schakelt aanzienlijk sneller.”

Ook het werken met één partij die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt faciliteert vindt Bert belangrijk. “Werken met WSD biedt mij meer voordelen. Kijk ik weer naar de situatie in Rotterdam dan kostte het mij veel moeite om inzichtelijk te maken wat ik aan inspanningen leverde op het gebied van social return. Door te werken met WSD als enige aanbieder kan ik eenvoudig voldoen aan het kwaliteitsplan omdat ik de facturen van WSD door kon sturen aan de gemeente en dat voor hen voldoende inzicht geeft.”

Ondanks de uitdagingen die social return in de praktijk met zich meebrengt staat Van den Oever volledig achter het idee erachter. Keer op keer benadrukt Bert het belang van het aan het werk helpen van mensen met een afstand en de voordelen die dit met zich meebrengt. Mensen willen graag aan het werk, zeker als het om leuk werk gaat. Hij ziet het als een verantwoordelijkheid van de werkgevers om dat ook mogelijk te maken.

MVO

Het zal dan ook niemand verbazen dat Van den Oever al werkte met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voordat dit voordelen opleverde in aanbestedingen. In 2010 werd Van den Oever benaderd door een aantal zorginstellingen uit de omgeving die op zoek waren naar werk dat gebruikt kon worden bij de behandeling van cliënten. Hier deed het bedrijf zijn eerste ervaringen met deze groep mensen op.

Een jaar geleden kwam Bert voor het eerst in contact met Edith Bakker van WSD via Eric van den Dungen, wethouder van Haaren. Bert was op zoek naar manieren om het MVO-beleid van Van den Oever verder vorm te geven. Het eerste proefproject beviel goed en Van den Oever zag meer mogelijkheden binnen de kwekerij. “Het begon met het laden van bomen maar we konden snel uitbouwen naar complexere werkzaamheden zoals onkruidbestrijding. Met name de goede begeleiding van de werkleiding van WSD heeft de snelle groei mogelijk gemaakt. Flexibiliteit is erg belangrijk. Past een bepaald soort werk niet bij een medewerker dan moet er snel geschakeld worden en ander werk georganiseerd worden. Op het moment werken er vier medewerkers via WSD bij de kwekerij en iedereen is daar erg tevreden over.”

PSO-certificering

Van den Oever wil de ingeslagen weg doorzetten met een PSO-certificaat. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een keurmerk voor bedrijven die meer dan gemiddeld bijdragen aan het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand. Een PSO-certificering levert mogelijk voordelen op bij de invullingseisen van social return bij de overheid. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en ik geloof in het economisch voordeel dat er te behalen valt. Dat betekent wel dat wij processen ingeregeld moeten hebben en PSO-certificering is hier een belangrijke stap in. Binnen een jaar willen wij de eerste trede van de prestatieladder bereikt hebben, binnen drie jaar moet het hele traject doorlopen zijn”, legt Bert uit.

Bert ziet dan ook veel mogelijkheden voor werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Deze groep collega’s zal in veel gevallen onze eerste keuze zijn. Dat hangt uiteraard ook van het aanbod af. Een breder opgeleide groep zou wat dat betreft goede mogelijkheden opleveren om onze flexibele schil verder vorm te geven. Ook zou het interessant zijn als WSD zou kunnen investeren in bepaalde apparatuur die voor ons te specifiek is om aan te schaffen, maar die door WSD op meerdere plaatsen kan worden ingezet. Door continue naar dit soort dingen te kijken ben ik er van overtuigd dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om de samenwerking verder uit te bouwen.”

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel

Laatste blogs

Geschikte banen voor mensen met autisme

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar getalenteerde individuen die van toegevoegde waarde zijn voor je team. Mensen met autisme kunnen een waardevolle aanwinst zijn voor je bedrijf, maar het kan een uitdaging zijn om te begrijpen hoe je ze het beste kunt ondersteunen en inzetten.

WSDate, voor iedereen een match

WSD helpt je aan werk dat bij je past, ook als je daar wat hulp bij nodig hebt. Want voor iedereen is er een passende werkplek. Wat kan er wél, is de vraag die we samen beantwoorden. We staan deze zomer op markten in de stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch met onze WSDate. Kom er achter wat jouw match is!