Omschakelen naar reshoring

Reshoren is het naar Nederland terughalen van productiewerk uit lagelonenlanden. Het is de tegenhanger van offshoring. Ook het bewust in eigen land houden van bedrijfsactiviteiten en het juist níet verplaatsen naar lagelonenlanden valt hieronder. Wat zijn redenen voor bedrijven om aan een reshoring-model te denken?

Werk & Participatie sprak met Mariska van den Berg, reshoringsexpert bij WSD over haar visie op reshoring in het kader van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze geeft ons enkele inzichten waarom het voor productiebedrijven interessant kan zijn om naar reshoring om te schakelen.

Kiezen voor reshoring

“De afweging voor het kiezen van de productielocatie is voor iedere onderneming weer anders. Bedrijven die kiezen voor reshoring doen dit bijvoorbeeld omdat de lonen in deze landen hard stijgen en de productiviteit minder snel toeneemt. Daarnaast is er meer controle en invloed als de productie in Nederland plaatsvindt.”, legt Mariska uit. Het productieproces moet beter en de kwaliteit moet omhoog. Offshoring heeft echter veel verborgen kosten en het is om die reden niet altijd financieel gunstiger om in verre landen te produceren; er worden meer fouten gemaakt, men moet veel reizen, transport van de producten en de loonkosten in de offshore landen stijgen. Kortom, redenen om voor reshoring te kiezen zijn de hogere productiviteit en het minder hard stijgen van lonen in Nederland. Daarbij zijn er geen of lagere transportkosten omdat je dichter bij de gebruiker zit en meer invloed hebt op het gehele productieproces.

Maatschappelijk rendement

In Brabant zijn nog maar een paar voorbeelden van reshoring te vinden. Denk aan bedrijven in de elektrotechnische sector, de metaal- en houtindustrie, kleding en textielindustrie, productie van transportmiddelen en medische apparatuur. Op de site van Reshoring Connection zijn enkele mooie business cases te bekijken.

Als bedrijven hun business case herijken is dat meestal om er een bepaald rendement uit halen, zowel financieel als maatschappelijk. Bedrijven zoeken steeds vaker naar mogelijkheden om, naast vooruitgang en het rendabel zijn, iets te betekenen voor de maatschappij; het maatschappelijk rendement. Reshoring is er daar een van.

Werkgelegenheid

Reshoring draagt bij aan het verhogen van werkgelegenheid in Nederland. En is bij uitstek geschikt om in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat immers vaak om laaggeschoold werk en (eenvoudig) productiewerk. Dat kan productiewerk zijn als assembleren, producten verpakken, callcenterwerk, uitvoeren van reparaties, licht productiewerk en dergelijke. “Het mooie is dat we in Nederland zelf genoeg geschikte mensen hebben voor dit soort werk.”, zegt Mariska.

Banenafspraak

Het zou mooi zijn als meer bedrijven dit soort banen kunnen creëren door een productielocatie terug te halen waardoor banen ontstaan die juist geschikt zijn voor de ‘onderkant’ van de werkgelegenheidsladder. Door gebruik te maken van de regelingen die er al zijn vanuit het regeerakkoord is er een klassieke win-win mogelijk. Er zijn subsidies beschikbaar waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor een ondernemer om aan reshoring te denken. In het regeerakkoord wordt namelijk nadrukkelijk gesproken over het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van reshoring. In de banenafspraak staat er het volgende over:

“Het kabinet zet een aantal stappen om het aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. Door initiatieven die er zijn om via reshoring banen voor doelgroep mogelijk te maken, ondersteunen en aan te jagen. Op korte termijn wordt geregeld dat banen van mensen uit de doelgroep ‘Banenafspraak’ die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen (de ‘t+2’-regel). Dit voorkomt dat werkgevers worden ontmoedigd te investeren in hun mensen.”

Verspild Talent ondersteunt bij reshoring

Een organisatie die veel expertise heeft op het gebied van reshoring en kan ondersteunen in het omschakelen is Verspild Talent. Het is een community van ondernemers, kennisinstellingen en werk- en ontwikkelbedrijven die nieuwe business ontwikkelen om talentverspilling tegen te gaan. Verspild Talent biedt reshoringscoaches aan die bedrijven kunnen ondersteunen bij de keuze en begeleiding om te gaan reshoren. Met name voor productiebedrijven kan dit een zeer interessant keuze zijn.

Verspild Talent richt zich op het creëren van passend werk binnen bestaande bedrijven en onderzoekt deze mogelijkheden bij nieuwe bedrijven. Een platform van, voor en door bedrijven dat in samenwerking met onderwijs, overheid, werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgt voor nieuw werk voor mensen die aan de kant staan. Ze doet dit door op een pragmatische manier vernieuwing te stimuleren en bedrijfsprocessen te innoveren. Verspild Talent streeft naar een inclusieve wereld waarin iedereen mee kan doen.

Overweegt u reshoring? Kijk voor meer informatie eens op www.re-shoring.nl of maak een afspraak met Mariska van den Berg m.v.d.berg@wsd-groep.nl

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Deel dit artikel