Alle blogs met de tag 'Gemeenten':

25 oktober 2016

In juli werd bekend dat zowel overheid als bedrijfsleven in 2015 ruim hebben voldaan aan de banenafspraak; sinds 2013 zijn...

Participatiewet
Gemeenten
Werkgevers
Detacheringen
Banenafspraak

Janne van Stokkom

Janne van Stokkom

Stud. Bestuurs- en Organisatiewetenschap

25 september 2016

De Participatiewet heeft veel overhoop gehaald op het gebied van aangepast werk en re-integratie. Dat geldt zeker ook voor de...

Participatiewet
Gemeenten
Werkgevers

Rob Vorstenbosch

Rob Vorstenbosch

Financieel directeur

14 juli 2016

Met de komst van de Participatiewet is het speelveld voor de traditionele sociale werkbedrijven volledig op zijn kop gezet. Waar...

Participatiewet
Gemeenten
Werkgevers
Lean

Joost Tonnaer

Joost Tonnaer

Verbetercoördinator