WSD maakt werk van zelfredzaamheid

Stan van der Heijden (51) wil even iets kwijt. De wethouder die namens jongerenpartij JO deel uitmaakt van het gemeentebestuur in Best, mist zijn wekelijkse kop verse WSD-soep. Sinds corona werken veel ambtenaren thuis en serveren medewerkers van het sociaal werkbedrijf geen soep meer. "Ik hoop dat de WSD-soep weer snel op het menu staat. Als in het gemeentehuis soep geserveerd wordt, is er veel meer leven in de brouwerij en gaat iedereen samen lunchen."

De wethouder die participatie, werk en inkomen maar ook sociale werkvoorziening in zijn portefeuille heeft, is sinds zijn aantreden in 2018 ‘automatisch’ lid van het algemeen en dagelijks bestuur van WSD. Dat is het sociaal werkbedrijf voor Best en acht andere Brabantse gemeenten, waaronder Oirschot, Nuenen en Son en Breugel. Van der Heijden werkt nauw samen met deze regiogemeenten, ook omdat ze onderdeel zijn van arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant.

“WSD maakt zich al 65 jaar sterk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt de wethouder. “Als bestuurder maak ik van dichtbij mee met hoeveel enthousiasme en toewijding wordt gewerkt aan projecten die mensen met een arbeidsbeperking weer richting werk leiden. Dat kan in een beschutte omgeving bij WSD in Boxtel. Vaker nog worden mensen gedetacheerd bij een reguliere werkgever.”

Taalbuddy
De gemeente Best is volgens Van der Heijden een van de initiatiefnemers van een innovatief project dat vergunninghouders meer zelfredzaamheid bijbrengt. “Het project wordt Z-route genoemd waarbij de Z staat voor zelfredzaamheid”, legt de wethouder uit. “Het doel is dat vergunninghouders meedoen aan een programma waarbij de Nederlandse taal op de werkvloer geleerd wordt. Ze gaan daardoor meteen aan de slag en doen mee. De Z-route omvat ook allerlei workshops waarin deelnemers leren sociaal, economisch en financieel sterker te worden.”

Best stond aan de wieg van Z-route en richtte in CultuurSpoor een klas in waar de eerste twaalf vergunninghouders lessen volgden. “Wat ik zo bijzonder vind, is dat alle deelnemers op de werkvloer begeleid worden door een taalbuddy. Dat is iemand die eerder een soortgelijk traject doorliep en nu anderen ondersteunt. Ik vond het een eer om de laatste les bij te wonen. Ik heb ook een werkbezoek gebracht aan NFB Coatings waar een aantal vergunninghouders aan het werk is. Daar zag ik hoe we samen met WSD werk maken van zelfredzaamheid.”

Succesvol
Het project Z-route is een van de initiatieven waarmee de komst van de nieuwe Inburgeringswet op 1 januari 2022 wordt voorbereid. Na een experimentele fase heeft Best ook Oirschot, Nuenen en Son en Breugel in de arm genomen. “Samen met WSD gaan deze gemeenten nóg meer ervaring opdoen met het begeleiden en ondersteunen van vergunninghouders”, zegt Van der Heijden.

Hij vervolgt: “Nog niet zo heel lang geleden werden ze te vaak aan hun lot overgelaten. Nu heerst de opvatting dat vooral laagopgeleiden en laaggeletterden snel geholpen moeten worden. Als je ze eerst vijf jaar laat verpieteren, is de schade niet meer te repareren. Ik durf nu al te zeggen dat we successen boeken. Er zijn al relatief veel deelnemers aan Z-route die, al dan niet met loonkostensubsidie, uitstromen naar regulier werk.”

Even kletsen
Nu WSD in 2021 het 65-jarig bestaansjubileum viert, vertelt Van der Heijden als bestuurder van het sociaal werkbedrijf graag over initiatieven die in Best worden ontplooid. Hij is trots op de vestiging van kringloopwinkel Het Goed, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan. “Sommigen kom je in de winkel tegen, anderen werken in een beschutte omgeving en repareren elektrische apparatuur of fietsen. In deze vestiging is ook het callcenter van alle Het Goed-kringloopwinkels gehuisvest.”

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden via WSD tevens werk bij De Schoonmaak Coöperatie. “Ook het gemeentehuis wordt door medewerkers van deze WSD-dochter schoongemaakt. Fijne mensen met wie ik graag een praatje maak.” Dat praatje maken vindt Van der Heijden belangrijk. “We moeten af van het idee dat werk altijd in uren en minuten uitgedrukt moet worden. Hoe fijn is het om af en toe even te kletsen en iemand te vragen hoe het gaat.”

Een ideale plek om dat ook te doen is de fietsenstalling bij het NS-station in Best. Van der Heijden, lachend: “Wie daar via WSD gaat werken, leert zo’n beetje alle inwoners van Best kennen. En iedereen die wel eens met de trein reist, herkent al die vertrouwde gezichten.”

Terug naar overzicht

Laatste nieuwsberichten

"Nu mag ik mezelf junior software engineer noemen" vertelt Dragos, die is geboren in Roemenië. Een lichamelijke beperking maakte het jarenlang onmogelijk passend werk te vinden.

Mariëlle van Alphen is trots op WSD, het sociaal werkbedrijf dat 65 jaar geleden in haar geboorteplaats Boxtel werd opgericht. Als wethouder is ze met acht andere wethouders binnen de Brabantse stedendriehoek ‘automatisch’ bestuurslid van WSD.

Wethouder Esther Langens is namens de gemeente Oirschot bestuurslid van WSD. “In de begeleiding van de doelgroep vervult WSD een voortrekkersrol. Zeker als het aankomt op de begeleiding van mensen die zijn aangewezen op intensieve en soms langdurige ondersteuning maakt WSD het verschil. En daar ben ik als algemeen bestuurslid én als wethouder heel trots op.”

WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk