Over WSD

Werk. Samen. Doen

WSD maakt het verschil voor mensen. Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen mee kan doen, ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Daarom begeleiden en ontwikkelen wij, in opdracht van gemeenten, mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Het liefst bij een reguliere werkgever, als het nodig is bij WSD.

Bedrijfsfilm WSD

Banner waarop de slogan werk.samen.doen. van WSD beschreven staat

Missie

WSD maakt het verschil voor mensen. Wij denken als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe wij samen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen aan werk. WSD gelooft in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen. Daarom kunnen en willen wij niet accepteren dat er mensen zijn die niet volwaardig kunnen participeren, enkel omdat ze een (arbeids)beperking hebben.

Onze missie: Het matchen, inzetten en ontwikkelen van zoveel mogelijk mensen die behoren tot de Participatiewet. WSD maakt dit gemakkelijk en aantrekkelijk voor gemeenten en werkgevers. Samen creëren wij duurzame kansen en werk.

Werk.Samen.Doen

medewerker werkt in de productiehal terwijl werkbegeleider toekijkt

Werk

Werk maakt mensen onderdeel van de maatschappij. Het geeft het gevoel van erbij horen door nieuwe sociale contacten, dingen te leren en door te ontdekken. Het geeft grip op het leven en daarmee ook op de toekomst. Het maakt het leven makkelijker en aangenamer. Werk is zo veel meer dan alleen een baan.

Kantinemedewerkers in de keuken

Samen

We geloven in duurzame samenwerking met gemeenten, werkgevers, scholen, hulpverleners en andere organisaties. Maar vooral met onze medewerkers. Samen vinden we een positieve plek op de arbeidsmarkt die bij hen past. En dat doen we voor iedereen in de regio.

Werkbegeleider begeleidt medewerker bij werkzaamheden

Doen

Door de juiste begeleiding, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden die we bieden, zorgen we ervoor dat het niet alleen bij plannen blijft maar dat we het samen ook echt realiseren, ervoor gaan, het echt doen!

Over WSD

tafel met verschillende plannen en post its erop geplakt

Strategie

WSD stelt ieder jaar haar plannen bij. Ieder jaar resulteert dat in een visuele weergave van het strategisch kader en agenda.

Verslag ligt op een laptop

Jaarverslagen

In ons jaarverslag laten we zien hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en ontwikkeld hebben.

Een visuele weergave van poppetjes met lijntjes ertussen.

Organogram

Het organogram geeft een schematische weergave van WSD en gelieerde organisaties.

Management team

Management team van WSD poseert

Ons managementteam: Edith Bakker (Directeur Participatie), Marjanne Wassink (Directeur Personeel en Organisatie), Jan Simons (Algemeen Directeur), Marc Christiaens (Directeur Werk en Ontwikkeling), Claudia de Leeuw (Directeur Innovatie en Projecten), Eric Hendrich (Directeur Financiën en ICT)

Samen met gemeenten

Als sociaal werkbedrijf helpt WSD gemeenten bij het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Wij doen dit in goede samenwerking met onder andere scholen, GGZ-instellingen en lokale maatschappelijke organisaties. Hierbij staat het ontwikkelen van mensen naar werk waar vraag naar is centraal.

close up van tafel met 3 personen eraan met mappen

Bestuur

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WSD (AB) is het hoogste orgaan binnen de gemeenschappelijke regeling en telt 18 leden. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 9 leden benoemd door en uit het algemeen bestuur.

groep mensen in een cirkel die hun handen op elkaar leggen

De Kenniskompanie

Een community van professionals uit het sociaal domein. We willen een positief verschil maken op het gebied van werk en ontwikkeling voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door kennis te delen, te innoveren en samen de landelijke lobby te beïnvloeden.

Samen met werkgevers

Samen met werkgevers begeleiden we mensen naar een werkplek op de arbeidsmarkt. Waar nodig is dat met ondersteuning en begeleiding van WSD. Werkgevers bieden met werk niet alleen een plek op de arbeidsmarkt maar ook een kans voor mensen om zich te ontwikkelen.

  • Ruim 500 actieve relaties in de regio

  • Samen innoveren

  • In MVO-platform Aantwerk

  • Samen met WSP’s (werkgevers servicepunten)

Kerngegevens

RSIN- of fiscaalnummer: 006132406
Kvk-nummer WSD: 17254987KVK

Inkoopvoorwaarden

Bekijk hier Inkoopvoorwaarde WSD bij individuele detachering
Bekijk hier Inkoopvoorwaarde Werkpartners bij individuele detacheringen

Neem gerust contact met ons op

Contact opnemen

Onze initiatieven