Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen de gemeenschappelijke regeling en telt 18 leden. Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling WSD bestaat uit 9 leden benoemd door en uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en ziet toe op een juiste uitvoering van het door het algemeen bestuur vastgesteld beleid. Het dagelijks bestuur kent een vaste adviseur.

Bestuursleden

 • Mariëlle van Alphen (AB/DB) - wethouder gemeente Boxtel
 • Marlie Bongaerts (AB) - raadslid gemeente Best
 • Pim Bressers (AB) - raadslid gemeente Boxtel
 • Dion Dankers (AB/DB) - wethouder gemeente Oisterwijk
 • José Goossens (AB) - raadslid Son en Breugel
 • Steven Grevink (AB/DB) - wethouder gemeente Son en Breugel
 • Cees Koopmans (AB) - raadslid gemeente Sint - Michielsgestel
 • Peter Kuijs (AB) - raadslid gemeente Meijerijstad
 • Nino de Lange (AB/DB) - wethouder gemeente Vught
 • Theo van der Linden (AB) raadslid gemeente Nuenen
 • Lily Maaref (AB) raadslid gemeente Oirschot
 • Corine van Overdijk (AB/DB) - wethouder gemeente Oirschot
 • Menno Roozendaal (AB/DB) - wethouder gemeente Meierijstad
 • Peter Raaijmakers (AB/DB) - wethouder gemeente Sint- Michielsgestel
 • Joris Vrensen (AB) - raadslid gemeente Vught
 • Niels Wouters (AB/DB) - wethouder gemeente Nuenen
 • Veronique Zeeman (AB/DB) wethouder gemeente Best

Jan Simons is algemeen directeur van WSD en als zodanig secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.


Vergaderdata algemeen bestuur (openbaar)

2024

 • Woensdag 3 juli 20.00 – 22.00 uur
 • Woensdag 16 oktober 20.00 – 22.00 uur
 • Woensdag 11 december 20.00 – 22.00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

2024

 • Vrijdag 19 april 09.00 – 11.00 uur
 • Vrijdag 17 mei 09.00 – 11.00 uur
 • Vrijdag 14 juni 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 3 juli 18.00 -20.00 uur
 • Vrijdag 13 september 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 16 oktober 18.00 - 20.00 uur
 • Vrijdag 15 november 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 11 december 18.00 - 20.00 uur

Verslagen

Neem contact op

Heb je een vraag die ons bestuur aangaat? Neem dan contact op met ons bestuurssecretariaat:

Onze initiatieven

DB-vergaderingen

Gepland

DB-vergadering

DB
17-05-2024

Plaatsgevonden

Er zijn geen plaatsgevonden meetings.