Social return

Social return is het door de overheid en semi-overheid stellen van sociale inkoopvoorwaarden aan de opdrachtnemer met als doel werkgelegenheid te bevorderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WSD heeft het Adviespunt Social Return opgericht om overheid, semi-overheid en bedrijven die een professioneel inkoopbeleid voeren te adviseren bij het toepassen van social return. Na gunning ondersteunt het Adviespunt opdrachtnemers bij de invulling van social return.

WSD Stefan vant Hoenderdaal 0930

Waar mogelijk stimuleert het Adviespunt nieuwe, innovatieve samen­werkingsvormen om invulling te geven aan de social returndoelstellingen en sociaal ondernemen mogelijk te maken.

Wil je tijdens jouw aanbestedingstraject(en) gebruik maken van de expertise van het Adviespunt, neem dan contact op. Het Adviespunt kan je optimaal ondersteunen.

Adviespunt Social Return

Paul Broeckaert

Paul Broeckaert

manager Adviespunt Social Return

0411 - 650 111

p.broeckaert@adviespuntsocialreturn.nl

Neem contact met ons op

WSD professionals in mensenwerk