Corona-virus: Bereikbaarheid en dienstverlening WSD

Hoewel het coronavirus de nodige uitdagingen met zich meebrengt blijft WSD haar diensten zo goed mogelijk aanbieden. Onze relaties en partners zijn voor ons belangrijk en het is van belang dat de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk kunnen blijven werken.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft WSD verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen nieuwe maatregelen waar nodig. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en relaties heeft onze hoogste prioriteit. We volgen daarbij minimaal de richtlijnen van het RIVM.

Maatregelen

Voor onze relaties betekenen de maatregelen die we genomen hebben het volgende:

  • Een groot deel van onze staf- en kadermedewerkers werkt thuis. We zijn op deze manier telefonisch en per e-mail goed bereikbaar. Ook via bijvoorbeeld Skype kan contact worden gelegd, zodat (geplande) afspraken en overleggen digitaal door kunnen gaan.
  • Onze collega’s die leiding geven aan groepen medewerkers zijn aan het werk. Zij nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht. Ook op de productielocaties hebben we alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de continuïteit te kunnen waarborgen.
  • Uw contactpersoon en onze overige medewerkers staan voor u klaar. In verband met het coronavirus maken we in overleg met opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties nadere afspraken.
  • Heeft u vragen of opmerkingen? Belt of mailt u dan rechtstreeks met uw contactpersoon van WSD. U kunt ons ook bereiken via telefoon 0411 - 650 111.
WSD professionals in mensenwerk