Vera van der Horst

Vera van der Horst

WSD
Adviseur Social Return


Volg Vera van der Horst op:

Vera van der Horst werkte tot februari 2016 als adviseur social return bij WSD en was verantwoordelijk voor het Adviespunt Social Return. Zij studeerde Communicatie Management en heeft ervaring in marketing en sales, productontwikkeling en opleidingen. Met ruim 9 jaar ervaring in de commerciële arbeidsbemiddeling snapt zij de marktvraag en weet de juiste partijen aan elkaar te verbinden.

Alle blogs van Vera van der Horst

03 augustus 2015

Allerlei termen vliegen ons om de oren. Denk aan de Participatiewet, banenafspraak, quotumregeling, doelgroepenregister, social return en Prestatieladder Socialer Ondernemen...

Social return
PSO

Vera van der Horst

Vera van der Horst

Adviseur Social Return

18 mei 2015

Social return. Het is momenteel een hot topic: social return lijkt als warme broodjes over de toonbank te gaan. Ik...

Social return

Vera van der Horst

Vera van der Horst

Adviseur Social Return