Suheyla Yalcin

  • WSD
  • Trajectconsulent/Yalla!Coach
  • 0411 - 650 111

Suheyla werkte tot september 2020 bij WSD als trajectconsulent/Yalla!Coach. Ze hield zich bezig met het begeleiden van inwoners uit diverse gemeenten die om wat voor reden dan ook gebruik maken van de Participatiewet. Suheyla was werkzaam in de gemeenten Haaren, Oisterwijk, MijnGemeenteDichtbij en Meierijstad. Ze vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Participeren maakt mensen onderdeel van het grote geheel, dit draagt volgens Suheyla bij aan het gevoel van samenhorigheid.


Een eerlijke inclusieve samenleving is een belangrijk goed voor Suheyla. In haar vrije tijd is ze dan ook bezig met activiteiten rondom dit thema. Als programmamaker is ze actief in de podcast FUFU&DADELS. Ook werkt ze één dag in de week als redacteur bij het online magazine Lilith.

Alle blogs van Suheyla Yalcin

De klantmanager als coach

Participatiewet

In december 2018 is het participatiebedrijf in Haaren van start gegaan. Het participatiebedrijf, met de naam ‘Participatie Werkt! in Haaren’, is een samenwerking tussen de gemeente Haaren en sociaal werkbedrijf WSD. Samen experimenteren we met het coachen van inwoners naar een vorm van participatie. De motivatie van de inwoner is de beslissende factor. Hierdoor verandert de benadering van inwoners ten opzichte van de traditionele werkwijze van een klantmanager Werk. En dat leidt tot nieuwe resultaten en inzichten. In dit blog deel ik mijn inzichten. Wat betekent de nieuwe manier van werken voor inwoners en de rol van de klantmanager?

Waarom werken met mensen met een arbeidsbeperking

Participatiewet

Sociaal ondernemen

Voor werkgevers zijn er verschillende redenen om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te gaan werken. Voor Defensie Oirschot was dat de Participatiewet. Wegenbouwer van Kessel had een social returnverplichting naar aanleiding van een aanbesteding en machinebouwer Kemabo had een tekort aan technische vakmensen. Alle drie de organisaties gingen met hun vraagstuk aan de slag. In dit korte filmpje zie je hoe dat in hun organisatie uitgepakt heeft. Met dank aan Locus voor het beschikbaar stellen van het filmmateriaal van Defensie.