Jacqueline Musters

  • WSD
  • Accountmanager
  • j.musters@wsd-groep.nl
  • 06 109 861 80

Jacqueline Musters is accountmanager bij WSD. Zij is altijd gedreven en enthousiast op zoek naar de beste match tussen werkgever en werknemers die net dat steuntje in de rug nodig hebben om passend werk te vinden en te behouden.


Als accountmanager plaatst zij groepjes medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op locatie bij de werkgever met of zonder professionele (bege)leiding van de WSD-Groep al naar gelang de wens van de werkgever. Dit alles tegen een betaalbaar tarief in allerlei sectoren waar onze medewerkers van toegevoegde waarde zijn. Het kan om structureel werk gaan maar ook flexopdrachten zijn bij WSD van harte welkom.

Alle blogs van Jacqueline Musters

Gezocht: zittend werk in groepsverband

Detacheringen

Beschut werken

Bij veel sociale werkbedrijven werken mensen met een indicatie voor zittend productiewerk, mensen die echt alleen zittend werk kunnen doen, die uitstekend in groepsverband bij een werkgever buiten de muren van de sociale werkplaats zouden kunnen werken. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk te realiseren. Dat deze medewerkers zo zijn ontwikkeld dat ze het werken binnen het sociale werkbedrijf ontgroeit zijn is natuurlijk goed, maar het blijkt lastig om in groepsverband extern werk voor ze te vinden. Is dat werk er überhaupt wel? Werk & Participatie sprak met accountmanager Jacqueline Musters over deze situatie. Zij is bij WSD verantwoordelijk voor externe groepsdetacheringen en hoopt dat meer werkgevers werk willen of kunnen creëren voor deze groep mensen.