Ester van Heugten

  • WSD
  • Coördinator vergunninghouders
  • 0411 - 650 111

Ester van Heugten was tot juni 2019 werkzaam als coördinator vergunninghouders bij sociaal werkbedrijf WSD. Zij was coördinator voor de 9 gemeenten van WSD als het gaat om vraagstukken rondom vergunninghouders. Daarnaast hield zij zich specifiek bezig met het opzetten van een vernieuwend inburgerprogramma. Ester is jurist en gespecialiseerd op het gebied van bestuursrecht/vreemdelingenrecht. Ester heeft gewerkt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), voor gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding en heeft juridische bijstand aan vergunninghouders verleend. Zij heeft hierdoor jarenlange werkervaring opgebouwd met vergunninghouders en de partijen daaromheen.


Ester hecht veel waarde aan het samenwerken met deze partijen, vooral ook aan het betrekken van vergunninghouders bij deze samenwerking.

Alle blogs van Ester van Heugten

Een nieuwe manier van inburgeren: Taal-Doen en de taalstage

Inburgeren

Bij WSD zijn we vanaf 3 mei 2018 gestart met het inburgeringsprogramma ‘Inburgeren met WSD: Werk & Taal’. In dit duale inburgeringsprogramma staan het leren van Nederlands en werk centraal. Dat betekent dat het leren van de Nederlandse taal niet alleen vanuit een lesboek plaatsvindt, maar door te ‘doen’ en te werken. In dit blog, dat een eerste deel is in een tweedelige serie, ga ik u hier meer over vertellen. In het tweede deel zal de aanpak van WSD wat betreft Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) uitgebreid aan bod komen.

Samenwerken voor en met vergunninghouders

Participatiewet

Hoe verschillend mensen ook van elkaar zijn, hoe verschillend de afkomst ook is, de wil om een bestaan in Nederland op te bouwen, is overkoepelend voor vergunninghouders.[1] Dat lijkt een ‘open-deur-conclusie’ en toch blijkt het opbouwen van een bestaan in werkelijkheid een moeilijk te nemen horde. Een diversiteit van oorzaken is daar debet aan. Al jarenlang werk ik met vergunninghouders.[2] Ik heb vanuit verschillende posities (maatschappelijke begeleiding, IND, juridische bijstand) gezien wat vergunninghouders allemaal tegenkomen in Nederland. In de vele gesprekken, die ik met vergunninghouders heb gevoerd, viel mij steeds op hoe goed mensen konden aangeven wat wel en wat niet werkte; wat vergunninghouders nodig hebben om te kunnen participeren.[3] Het belang van een goede integratie in Nederland is ook hen niet ontgaan. Met dit uitgangspunt blijkt ook ineens hoe dicht de belangen van gemeenten, maatschappelijke begeleiding en vergunninghouders bij elkaar kunnen liggen. Om dit te bereiken is samen-werken met en voor vergunninghouders verreweg het belangrijkste. In dit blog leg ik uit wat dit inhoudt en wat het belang van samen-werken is.