Ester van Heugten

Ester van Heugten

WSD
Coördinator vergunninghouders


Volg Ester van Heugten op:

Ester van Heugten was tot juni 2019 werkzaam als coördinator vergunninghouders bij sociaal werkbedrijf WSD. Zij was coördinator voor de 9 gemeenten van WSD als het gaat om vraagstukken rondom vergunninghouders. Daarnaast hield zij zich specifiek bezig met het opzetten van een vernieuwend inburgerprogramma. Ester is jurist en gespecialiseerd op het gebied van bestuursrecht/vreemdelingenrecht. Ester heeft gewerkt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), voor gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding en heeft juridische bijstand aan vergunninghouders verleend. Zij heeft hierdoor jarenlange werkervaring opgebouwd met vergunninghouders en de partijen daaromheen.

Ester hecht veel waarde aan het samenwerken met deze partijen, vooral ook aan het betrekken van vergunninghouders bij deze samenwerking.