Ad Vogels

  • Het Goed
  • Regio bedrijfsleider
  • a.vogels@hetgoed.nl
  • 06 207 422 46

Ad Vogels is regio bedrijfsleider bij de landelijke Kringlooporganisatie Het Goed waarbij 24 kringloopbedrijven zijn aangesloten. Het bedrijf zet zich samen met gemeenten en partners in voor werkgelegenheid en meer hergebruik van goederen. In totaal werken ongeveer 850 medewerkers bij de winkels van Het Goed en het textielsorteercentrum. Ad is vanaf 2000 in dienst van het Goed en eindverantwoordelijk voor de vijf winkels in Zuidoost-Brabant. Hij onderhoudt intensieve contacten met gemeentes, sociale werkvoorzieningen, werkpleinen, vrijwilligersorganisaties en dagbestedingpartijen.

Alle blogs van Ad Vogels

Kansen van de Participatiewet voor ondernemers

Participatiewet

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking getreden is. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder deze nieuwe wet. Daarnaast geeft de overheid aan dat als het bedrijfsleven zelf niet in staat is om 100.000 extra banen te genereren zij op termijn een quotum instelt. Zover hoeft het in mijn ogen beslist niet te komen. Er zijn vooral veel kansen voor ondernemers. Ondernemers moeten ze alleen nog ontdekken! Ik wil u graag meenemen in mijn ervaringen en de mogelijkheden die ik zie binnen de nieuwe Participatiewet. En ik wil u vooral laten zien welke kansen en voordelen het u als collega-ondernemer kan bieden en hoe het uw onderneming verder ten dienste kan zijn.