Jaarverslag 2019

Bekijk de beknopte versie van ons jaarverslag 2019 online

Werk is belangrijk voor iedereen. Het geeft invulling aan iemands leven, zorgt dat je je nuttig voelt en brengt sociale contacten met zich mee. Werk bepaalt voor een belangrijk deel het aanzien in de nijvere Nederlandse maatschappij. Niet voor niets zijn de gevolgen van het niet hebben van werk serieus: gevoelens van onvrede, sociaal isolement en een grotere kans op crimineel gedrag om maar een paar consequenties te noemen. 

Tegelijkertijd raakt werk niet alleen het individu maar ook de hele maatschappij. Gemiddeld zijn de kosten voor ondersteuning van mensen in een uitkeringssituatie aanzienlijk hoger dan die van het begeleiden van mensen naar werk. Zeker als je hier indirecte effecten bij optelt zoals hogere kosten voor de gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, verslavingszorg et cetera. Ook verbindt werk het individu met de maatschappij. Een werkende maatschappij is een gezonde maatschappij. Het nut van werk voor iedereen is dan ook een feit waar niemand in Nederland aan twijfelt.

Download het jaarverslag