‘WSD belangrijk voor werk, inkomen en ontwikkelingsgerichte dagbesteding’

WSD bestaat 65 jaar. Het sociaal werkbedrijf voor negen Brabantse regiogemeenten heeft Boxtel als thuisbasis en zorgt ervoor dat ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in Meierijstad aan het werk gaan. ‘WSD voelt als een familiebedrijf dat we als regiogemeenten moeten koesteren’, zegt wethouder en WSD-bestuurder Menno Roozendaal (40). ‘WSD maakt iedere dag het verschil voor tweeduizend mensen.’

Roozendaal is naast wethouder namens de PvdA ook lid van het dagelijks en algemeen bestuur van WSD. Dat maakt dat de in Schijndel geboren en getogen bestuurder nauw betrokken is bij de inzet van het sociaal werkbedrijf voor mensen die om uiteenlopende redenen moeite hebben met het vinden van werk. Dat kan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn, maar WSD spant zich ook in voor andere doelgroepen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt en een steuntje in de rug kunnen gebruiken, waaronder statushouders.

‘Meierijstad is een van de grotere gemeenten in het werkgebied van WSD en dat betekent dat het sociaal werkbedrijf zich inzet voor veel inwoners’, vertelt Roozendaal. De wethouder die onder meer werk, inkomen en arbeidsmarktparticipatie in zijn portefeuille heeft, onderstreept het belang van sociaal werkbedrijven. ‘Naast WSD is dat in onze gemeente ook IBN, dat van oudsher in de vroegere gemeente Veghel actief was. WSD en IBN versterken elkaar en spannen zich nu samen in om mensen aan het werk te krijgen’, zegt Roozendaal. De wethouder is ook bestuurder bij IBN.

MOBILITEITSCENTRUM
Meedoen op de arbeidsmarkt is belangrijk, óók in Meierijstad. Om die reden is PIM ontwikkeld: Participatie in Meierijstad. ‘PIM is een van resultaten van de nieuwe koers die WSD sinds 2020 vaart’, vertelt Roozendaal. ‘Van oudsher was het een SW-bedrijf waar mensen veelal jarenlang beschut werk verrichtten. Nu richt WSD zich op iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt bekeken hoe iemand kan re-integreren.’

De wethouder geeft aan dat onder de paraplu van PIM meerdere labels zijn ontwikkeld, zoals PIM Vitaal en PIM Actief. ‘Het doel is om mensen die al langere tijd in de bijstand zitten te activeren en te stimuleren om hun leefstijl te verbeteren.’ Een andere loot aan de PIM-boom is PIM Werkt. ‘In een vroegere bloemenwinkel aan de Markt in hartje Veghel hebben we in januari een mobiliteitscentrum geopend. Dat is een laagdrempelige voorziening waar iedereen met vragen over werk terecht kan. Zie het als een ontmoetingsplek voor werknemers en werkgevers, mensen zonder baan, bijstandsgerechtigden, zzp’ers en statushouders. Vraag naar en aanbod van werk komen hier samen.’

Roozendaal onderstreept dat het mobiliteitscentrum een gezamenlijk initiatief is, waarin niet alleen de gemeente Meierijstad en WSD participeren, maar ook partners als UWV, IBN, Platform Ondernemend Meierijstad (POM), ROC De Leijgraaf en Regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant. ‘Een van de activiteiten die we ontwikkelen, zijn werk-naar-werktrajecten. Je kunt ook denken aan om- en bijscholing en het zoeken naar de juiste match tussen werkgever en werknemer. Alles is erop gericht mensen aan het werk te krijgen en, nóg belangrijker, te houden.’

STATUSHOUDERS
Trots is Roozendaal op een proefproject dat Meierijstad samen met WSD heeft opgezet voor statushouders. Deze groep vluchtelingen met een verblijfsstatus zat in het verleden vaak langdurig in de bijstand voordat ze aan het werk ging. ‘Een onwenselijke situatie omdat mensen dan te lang aan de zijlijn van onze samenleving staan’, meent de wethouder. ‘Met WSD zijn we een vrijwillige pilot gestart om statushouders eerder aan de slag te krijgen. Naast inburgering stond het aanbieden van taal- en cultuurlessen centraal en zocht WSD geschikte werk- en stageplekken.’

Roozendaal erkent dat het proefproject vanwege het vrijwillige karakter aanvankelijk niet zo succesvol verliep. Inmiddels zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. ‘We hebben veel geleerd’, blikt hij terug. ‘De Wet inburgering schrijft bovendien voor dat statushouders vlot aan het werk moeten gaan. Het is dus belangrijk dat ze geactiveerd worden en meedoen. Als ze te lang in de bijstand zitten, gaan kostbare jaren verloren.’

MENSONTWIKKELBEDRIJF
De wethouder van Meierijstad vindt het prettig om als bestuurder van WSD nauw betrokken te zijn bij de ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Van dichtbij zie ik dat WSD belangrijk is voor werk, inkomen en dagbesteding. Regiogemeenten moeten WSD koesteren omdat dit mensontwikkelbedrijf ervoor zorgt dat mensen niet doelloos op de bank zitten, maar aan de slag gaan, een eigen inkomen verdienen en hun gevoel van eigenwaarde terugkrijgen. Dat vind ik heel waardevol.’

Terug naar overzicht

Laatste nieuwsberichten

Judith Robben, manager dienstverlening, WSD: “Ontwikkeling is een woord dat we bij WSD graag met hoofdletters schrijven. Het ontwikkelen van mensen en ze zo hoog mogelijk laten klimmen op de re-integratieladder zit in ons DNA. Om ze daar te laten komen is maatwerk nodig. Alle inwoners die de gemeenten bij WSD aanmelden, krijgen in een tijdsbestek van twee tot soms drie jaar volop ruimte om zich optimaal te ontwikkelen."

“Nederland is mooi, mooi, mooi!”, glundert Fatima Maho als ze vertelt over haar verblijf in ons land. Iets meer dan twee jaar geleden kwam ze vanuit Syrië naar Nederland en vond ze met haar gezin een fijne woning in Nuenen. Fatima’s landgenoot Sherzad Sheibo woont al bijna vier jaar met veel plezier in Best. Samen volgen ze met andere cursisten NT2-lessen bij WSD, Annemarie Straatsma is hun docent. “Ik bewonder de veerkracht van mijn cursisten.”

De bedrijfskantine van Reinier van Arkel aan de Bethaniëstraat in ’s-Hertogenbosch is het domein van Matthijs Suijk. Drie jaar geleden verruilde hij zijn job in het bedrijfsrestaurant van WSD in Boxtel voor een horecabaan met meer zelfstandigheid. “Ik draag veel verantwoordelijkheden en dat vind ik fijn.”

WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk