“WSD haalt het maximale uit mensen”

Met het aanbieden van de sculptuur ‘De nieuwe toekomst’ van beeldend kunstenaar Corry Ammerlaan heeft het algemeen bestuur vorige maand officieel stilgestaan bij het 65-jarig bestaansjubileum van WSD. Wethouder Esther Langens (49) uit Spoordonk is namens de gemeente Oirschot bestuurslid van het sociaal werkbedrijf dat in negen Brabantse gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. “WSD streeft ernaar het allerbeste uit mensen te halen. Daaraan draag ik graag een steentje bij.”

Het kunstwerk

“Het kunstwerk heeft vanwege de coronacrisis maandenlang op mijn werkkamer in het gemeentehuis gestaan”, vertelt Langens. “Het algemeen bestuur van WSD heeft ruim een jaar uitsluitend digitaal vergaderd waardoor er geen gelegenheid was om de directie officieel te feliciteren.” Een paar weken geleden werd in het gemeentehuis in Boxtel weer een bestuursvergadering op locatie gehouden. “Een perfect moment dus om het cadeau te overhandigen en als bestuursleden onze waardering uit te spreken voor het belangrijke werk dat WSD al 65 jaar doet. Het kunstwerk verbeeldt de gedachte dat inspireren en verbinden het verschil maken.”

Oirschot is een van de negen gemeenten waar WSD zich als sociaal werkbedrijf inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Dat kunnen inwoners met een arbeidsbeperking of -beperking zijn, maar ook statushouders en nieuwkomers die integreren in onze samenleving en ondersteund door WSD een inburgerings- en scholingstraject doorlopen”, aldus Langens. “Een goed initiatief vind ik de proef ‘Thuis in de zorg’ die voor vrouwelijke statushouders is opgezet. Vrouwen worden intensief begeleid zodat ze een baan in de zorg kunnen vinden.”

Krachten bundelen
Langens is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen wethouder in Oirschot. Ze is verbonden aan de lokale partij Dorpsvisie en was voor haar aantreden in 2018 acht jaar gemeenteraadslid. “Als betrokken inwoner denk en praat ik graag mee over de toekomst van onze mooie gemeente”, zegt ze in de werkkamer die uitkijkt op de kloeke toren van de Sint-Petrusbasiliek. “Ik voel me verantwoordelijk voor het wel en wee van Oirschot.”

Zowel de openbare ruimte als het sociaal domein behoren tot haar portefeuille. “En op die terreinen kom ik regelmatig met WSD in aanraking”, vertelt de wethouder. “Het groenbeheer in Oirschot is gedeeltelijk uitbesteed aan WSD. Daarnaast bundelen medewerkers van de gemeente en WSD de krachten binnen ons servicebedrijf. Gezamenlijk gaan ze in herkenbare bedrijfskleding op pad om de openbare ruimte te verfraaien en onderhoud te verrichten aan bijvoorbeeld bestrating, zitbankjes en groen. Ze zijn onze ogen en oren in de wijken.”

Schoonmaakbaan
In het gemeentehuis van Oirschot zijn dagelijks medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie aan het werk. Langens: “De Schoonmaak Coöperatie is een sociaal werkbedrijf dat door WSD en twee andere sociaal werkbedrijven in Brabant is opgericht. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er een leuke baan en gaan als schoonmaker aan het werk. Dat doen ze overdag en daarmee zijn ze zichtbaar. Net als op alle andere werkplekken in de regio horen ze er ook in ons gemeentehuis helemaal bij. Schoonmaken is een nobel beroep dat niet verstopt hoeft te worden. Het mag zelfs gezien worden!”

In de ogen van de wethouder slaagt WSD er al 65 jaar in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. “Dat gebeurde vroeger als sociale werkvoorziening. Sinds de invoering van de Participatiewet is WSD een modern sociaal werkbedrijf dat creatief en innovatief inspeelt op veranderende omstandigheden. In de begeleiding van de doelgroep vervult WSD een voortrekkersrol. Zeker als het aankomt op de begeleiding van mensen die zijn aangewezen op intensieve en soms langdurige ondersteuning maakt WSD het verschil. En daar ben ik als algemeen bestuurslid én als wethouder heel trots op.”

Laatste nieuws

Geldkrant boordevol tips over geld en besparen

Van 27 maart tot en met 2 april was het de Week van het Geld. Hoewel je er vast nooit genoeg van hebt, is het wel goed om te weten hoe je het beste met je geld kunt omgaan. Daarom verspreidden we deze week de Geldkrant. Je vindt er talloze tips om te besparen en advies hoe je wijs met jouw geld omspringt. Handig!

Milieustraat Oisterwijk beheren en optimaliseren

Sinds 1 januari 2024 beheert WSD de milieustraat in Oisterwijk. Medewerkers van WSD begeleiden inwoners bij het afgeven en ter plekke scheiden van hun afval. Nu gaat dat nog op de manier zoals iedereen dat gewend is. Er is de wens om van de milieustraat een grondstoffenplein te maken: een plek waar afval- en reststromen dusdanig gescheiden zijn dat het nieuwe grondstoffen worden en dat de hoeveelheid restafval minimaal is.