‘We onderzoeken continu of onze leerlijnen aansluiten bij onze medewerkers en passend zijn op de arbeidsmarkt’

Judith Robben, manager dienstverlening, WSD: “Ontwikkeling is een woord dat we bij WSD graag met hoofdletters schrijven. Het ontwikkelen van mensen en ze zo hoog mogelijk laten klimmen op de re-integratieladder zit in ons DNA. Om ze daar te laten komen is maatwerk nodig. Alle inwoners die de gemeenten bij WSD aanmelden, krijgen in een tijdsbestek van twee tot soms drie jaar volop ruimte om zich optimaal te ontwikkelen."

Judith Robben, manager dienstverlening, WSD: “Ontwikkeling is een woord dat we bij WSD graag met hoofdletters schrijven. Het ontwikkelen van mensen en ze zo hoog mogelijk laten klimmen op de re-integratieladder zit in ons DNA. Om ze daar te laten komen is maatwerk nodig. Alle inwoners die de gemeenten bij WSD aanmelden, krijgen in een tijdsbestek van twee tot soms drie jaar volop ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

Dat ontwikkelen gebeurt met tien leerlijnen die we hebben ingericht en kandidaten houvast bieden als ze bij WSD aan het werk gaan. In het jaarverslag van 2021 heb ik al uitgebreid over het belang van de leerlijnen verteld. Als clustermanager ben ik verantwoordelijk voor de leerlijnen Logistiek, Retail, Catering, ICT en Zorg. Daarnaast bestaan de leerlijnen Productie, Techniek, Groen, Schoonmaak en Facilitair, die door de clustermanagers Birgitte Kochuijt en Hassan Bengayou geregisseerd worden.”

Zelf regie nemen
“Het doel van de leerlijnen? Een heldere en uniforme route uitstippelen die alle kandidaten op hun ‘klantreis’ bij WSD volgen. Hoe die reis verloopt hangt af van individuele mogelijkheden. De een stroomt uit naar regulier werk en staat daarna op eigen benen op de arbeidsmarkt, de ander is aangewezen op gesubsidieerd werk, heeft baat bij extra begeleiding of doet een beroep op een veilig en vertrouwd vangnet. Belangrijk is dat iedereen die WSD begeleidt en ondersteunt het hoogste uit zichzelf haalt, zelf de regie neemt in zijn of haar eigen ontwikkeling en binnen de diverse leerlijnen voldoende motivatie vindt.

In 2022 hebben we grote stappen gezet om het uniform werken binnen alle leerlijnen te stroomlijnen. Het uitrollen van deze methode krijgt in 2023 een vervolg en zorgt ervoor dat alle medewerkers in een leerlijn vastomlijnde opdrachten krijgen die beter te monitoren en te toetsen zijn. Iedereen beschikt straks over een eigen ontwikkelmap waarin alle binnen de leerlijnen geleerde vaardigheden staan opgesomd.”

Nieuw: ICT en zorg
“Bij WSD onderzoeken we continu of onze leerlijnen nog voldoende aansluiten bij onze medewerkers en de kansen op de arbeidsmarkt. Om die reden zetten we onze schouders onder de leerlijnen ICT en Zorg. Met een externe partij hebben we in 2022 een diagnose-instrument opgezet. Dat brengt in kaart of jongeren voldoende affiniteit en competenties hebben voor informatie- en communicatietechnologie. De leerlijn omvat een lespakket en biedt werkervaringsplekken waar jongeren in een tijdsbestek van drie maanden verkennen of ICT bij ze past. In 2023 zal de eerste groep starten met de diagnose.

De leerlijn Zorg verkeert in de brainstormfase. Daarin trekken we enthousiast op met een aantal zorgpartijen in Best. We onderzoeken in hoeverre WSD haar medewerkers aan de hand van een nieuwe leerlijn kan ontwikkelen tot zorgmedewerkers. Daarbij gaat het nadrukkelijk om ondersteunende werkzaamheden; om échte zorgtaken uit te kunnen voeren is een beroepsopleiding vereist. De WSD-handjes vind je straks - als de leerlijn verder uitgewerkt is – vermoedelijk dus niet aan het bed, maar op andere plekken in de zorg.”

Circulair werken
“Als sociaal werkbedrijf draagt WSD duurzaamheid en circulair werken een warm hart toe. Een groot aantal medewerkers is al werkzaam op plekken waar circulair werken centraal staat, zoals op gemeentelijke milieustraten en in kringloopwinkels van Het Goed.

Om nog beter aan te sluiten bij de eisen die circulair werken met zich meebrengt, heeft WSD een training waardebepaling ontwikkeld. Tijdens die training, die mee wordt opgezet en verzorgd door recyclingprofessionals, leren ze hoe ze zelfstandig de waarde van aangeboden artikelen kunnen bepalen.

Ook kunnen ze na hun opleiding inschatten of een tweedehands voorwerp hergebruikt of gerepareerd kan worden óf behoort tot de categorie restafval. We houden in Meierijstad een veldproef om te zien hoe onze medewerkers een steentje kunnen bijdragen aan de verkleining van de afvalberg.

Inburgeringsstages
Op taalgebied hebben we als WSD grote stappen gezet in 2022. Niet alleen verzorgen we NT2-taallessen aan nieuwkomers en statushouders. Om de ontwikkeling van deze doelgroep verder te stimuleren, verzorgen we voor alle gemeenten in ons werkgebied ook workshops en inburgeringsstages. Op de werkvloer leren deelnemers zowel de Nederlandse taal als werknemersvaardigheden. Met taalbuddy’s, taalmaatjes en tolken stimuleren we binnen alle leerlijnen dat iedereen snel vertrouwd raakt met de Nederlandse taal en het werken in Nederland.”