Nieuwkomers maken kennis met Vught in project Vughtse sferen

Om als statushouders succesvol mee te doen en geaccepteerd te worden, is het van belang dat je de regels kent en zo mee kunt ‘spelen’. In het project Vugtse sferen maakten elf statushouders uit Vught eind 2021 kennis met geschreven en ongeschreven regels over hoe we met elkaar omgaan, wat de normen en waarden zijn of anders gezegd: wat de spelregels zijn.

In het project Vugtse sferen is gewerkt met het zogenaamde sferenmodel. Er zijn negen sferen: vier levenssferen (privésfeer, private sfeer, publieke sfeer en politieke sfeer), vier trainingssferen (religie, kunst, sport en filosofie) en een ecosfeer (de natuur/de aarde die we met z’n allen delen). In de trainingssferen oefenen deelnemers in de vaardigheden die nodig zijn om goed mee te kunnen doen in de levenssferen.

Deze negen sferen zijn universeel. Zowel in Syrië, Eritrea, Iran en Afghanistan zie je deze sferen terugkomen. Hierdoor is het voor iedereen herkenbaar. Maar de invulling van die sferen, de spelregels, verschillen. Daar hebben we aandacht aan besteed.

In het project Vughtse sferen is gekozen voor vijf sferen (politiek, kunst, privé, privaat en kunst). Vanwege Covid moesten activiteiten uitgesteld worden en bleef er te weinig tijd voor alle sferen over.

Doelen voor deelnemers

Naast bekendheid van en kennismaking met de vijf sferen in Vught en de instellingen, clubs en verenigingen die hier vorm aan geven, zetten we ook in op de volgende doelen:

• Drempel voor deelname wegnemen (kennen van de spelregels).
• Opstellen van een sociaal contract tussen Vergunninghouders en Vughtse burgers: welke afspraken maken we over deelname aan de samenleving?
• Depolarisatie tussen bevolkingsgroepen (begrip voor elkaar, elkaar leren kennen).
• Integratie op alle terreinen (binnen alle sferen).
• Vormgeven aan een integratiestructuur in Vught wat ook voor toekomstige vluchtelingen kan worden ingezet.
• Partijen in de stad met elkaar verbinden en werken aan integratie vanuit een gezamenlijk kader/model.

Kennismaken met de gemeenschap

In zes bijeenkomsten hebben wij kennisgemaakt met de veelzijdigheid en inclusiviteit van de gemeente Vught. Geboren Nederlanders en nieuwkomers hebben samen organisaties bezocht.

We hebben De Petrus (Bibliotheek) en Nationaal monument Kamp Vught bezocht en daar ervaringen met elkaar gedeeld. Verder heeft een gemeenteraadslid toegelicht hoe de gemeentelijke politiek werkt. De woonstichting Charlotte van Beuningen heeft uiteengezet wat belangrijk is bij het huren van een woning en wat de spelregels zijn. Tot slot hebben wethouders Toine Van De Ven en Yvonne Vos de groep toegesproken en welkom geheten.

Na zes bijeenkomsten

De deelnemers aan het project waren enthousiast over de bijeenkomsten. Ze werden als waardevol ervaren vanwege de ontmoetingen en de interessante en praktische inrichting van het project. Ook is de diversiteit aan meningen als interessant en leerzaam ervaren.

Meer informatie?

Het project is begeleid door Achraf Essaidi (WSD) en Yvonne Cornelis (gemeente Vught). Je kunt hen benaderen voor meer informatie.

Het project Vughtse sferen is een samenwerking tussen subsidieverstrekker AMIF, gemeente Vught en sociaal ontwikkelbedrijf WSD.

Laatste nieuws

Geldkrant boordevol tips over geld en besparen

Van 27 maart tot en met 2 april was het de Week van het Geld. Hoewel je er vast nooit genoeg van hebt, is het wel goed om te weten hoe je het beste met je geld kunt omgaan. Daarom verspreidden we deze week de Geldkrant. Je vindt er talloze tips om te besparen en advies hoe je wijs met jouw geld omspringt. Handig!

Milieustraat Oisterwijk beheren en optimaliseren

Sinds 1 januari 2024 beheert WSD de milieustraat in Oisterwijk. Medewerkers van WSD begeleiden inwoners bij het afgeven en ter plekke scheiden van hun afval. Nu gaat dat nog op de manier zoals iedereen dat gewend is. Er is de wens om van de milieustraat een grondstoffenplein te maken: een plek waar afval- en reststromen dusdanig gescheiden zijn dat het nieuwe grondstoffen worden en dat de hoeveelheid restafval minimaal is.