Nieuwkomers maken kennis met Vught in project Vughtse sferen

Om als statushouders succesvol mee te doen en geaccepteerd te worden, is het van belang dat je de regels kent en zo mee kunt ‘spelen’. In het project Vugtse sferen maakten elf statushouders uit Vught eind 2021 kennis met geschreven en ongeschreven regels over hoe we met elkaar omgaan, wat de normen en waarden zijn of anders gezegd: wat de spelregels zijn.

In het project Vugtse sferen is gewerkt met het zogenaamde sferenmodel. Er zijn negen sferen: vier levenssferen (privésfeer, private sfeer, publieke sfeer en politieke sfeer), vier trainingssferen (religie, kunst, sport en filosofie) en een ecosfeer (de natuur/de aarde die we met z’n allen delen). In de trainingssferen oefenen deelnemers in de vaardigheden die nodig zijn om goed mee te kunnen doen in de levenssferen.

Deze negen sferen zijn universeel. Zowel in Syrië, Eritrea, Iran en Afghanistan zie je deze sferen terugkomen. Hierdoor is het voor iedereen herkenbaar. Maar de invulling van die sferen, de spelregels, verschillen. Daar hebben we aandacht aan besteed.

In het project Vughtse sferen is gekozen voor vijf sferen (politiek, kunst, privé, privaat en kunst). Vanwege Covid moesten activiteiten uitgesteld worden en bleef er te weinig tijd voor alle sferen over.

Doelen voor deelnemers

Naast bekendheid van en kennismaking met de vijf sferen in Vught en de instellingen, clubs en verenigingen die hier vorm aan geven, zetten we ook in op de volgende doelen:

• Drempel voor deelname wegnemen (kennen van de spelregels).
• Opstellen van een sociaal contract tussen Vergunninghouders en Vughtse burgers: welke afspraken maken we over deelname aan de samenleving?
• Depolarisatie tussen bevolkingsgroepen (begrip voor elkaar, elkaar leren kennen).
• Integratie op alle terreinen (binnen alle sferen).
• Vormgeven aan een integratiestructuur in Vught wat ook voor toekomstige vluchtelingen kan worden ingezet.
• Partijen in de stad met elkaar verbinden en werken aan integratie vanuit een gezamenlijk kader/model.

Kennismaken met de gemeenschap

In zes bijeenkomsten hebben wij kennisgemaakt met de veelzijdigheid en inclusiviteit van de gemeente Vught. Geboren Nederlanders en nieuwkomers hebben samen organisaties bezocht.

We hebben De Petrus (Bibliotheek) en Nationaal monument Kamp Vught bezocht en daar ervaringen met elkaar gedeeld. Verder heeft een gemeenteraadslid toegelicht hoe de gemeentelijke politiek werkt. De woonstichting Charlotte van Beuningen heeft uiteengezet wat belangrijk is bij het huren van een woning en wat de spelregels zijn. Tot slot hebben wethouders Toine Van De Ven en Yvonne Vos de groep toegesproken en welkom geheten.

Na zes bijeenkomsten

De deelnemers aan het project waren enthousiast over de bijeenkomsten. Ze werden als waardevol ervaren vanwege de ontmoetingen en de interessante en praktische inrichting van het project. Ook is de diversiteit aan meningen als interessant en leerzaam ervaren.

Meer informatie?

Het project is begeleid door Achraf Essaidi (WSD) en Yvonne Cornelis (gemeente Vught). Je kunt hen benaderen voor meer informatie.

Het project Vughtse sferen is een samenwerking tussen subsidieverstrekker AMIF, gemeente Vught en sociaal ontwikkelbedrijf WSD.

Terug naar overzicht

Laatste nieuwsberichten

Judith Robben, manager dienstverlening, WSD: “Ontwikkeling is een woord dat we bij WSD graag met hoofdletters schrijven. Het ontwikkelen van mensen en ze zo hoog mogelijk laten klimmen op de re-integratieladder zit in ons DNA. Om ze daar te laten komen is maatwerk nodig. Alle inwoners die de gemeenten bij WSD aanmelden, krijgen in een tijdsbestek van twee tot soms drie jaar volop ruimte om zich optimaal te ontwikkelen."

“Nederland is mooi, mooi, mooi!”, glundert Fatima Maho als ze vertelt over haar verblijf in ons land. Iets meer dan twee jaar geleden kwam ze vanuit Syrië naar Nederland en vond ze met haar gezin een fijne woning in Nuenen. Fatima’s landgenoot Sherzad Sheibo woont al bijna vier jaar met veel plezier in Best. Samen volgen ze met andere cursisten NT2-lessen bij WSD, Annemarie Straatsma is hun docent. “Ik bewonder de veerkracht van mijn cursisten.”

De bedrijfskantine van Reinier van Arkel aan de Bethaniëstraat in ’s-Hertogenbosch is het domein van Matthijs Suijk. Drie jaar geleden verruilde hij zijn job in het bedrijfsrestaurant van WSD in Boxtel voor een horecabaan met meer zelfstandigheid. “Ik draag veel verantwoordelijkheden en dat vind ik fijn.”

WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk