“Weinig mensen aan de zijlijn dankzij WSD”

“Lid zijn van het dagelijks bestuur van WSD is een voorrecht.” Mariëlle van Alphen (47) is trots op WSD, het sociaal werkbedrijf dat 65 jaar geleden in haar geboorteplaats Boxtel werd opgericht. Als wethouder namens Balans - de grootste fractie in de gemeenteraad - heeft ze onder meer economie, arbeidsmarkt en participatie in haar portefeuille. Daarmee is ze met acht andere wethouders binnen de Brabantse stedendriehoek ‘automatisch’ bestuurslid van WSD.

“In oktober heeft het dagelijks bestuur op gepaste wijze stilgestaan bij het 65-jarig bestaansjubileum van WSD”, vertelt Van Alphen. Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering, die in de raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis werd gehouden, verraste het bestuur de WSD-directie met een klein kunstwerk. “Vanwege de coronapandemie treffen we elkaar vooral online, maar gelukkig was er eindelijk een moment om WSD te feliciteren.”

Sociaal ontwikkelbedrijf
Van Alphen windt er geen doekjes om: dankzij WSD staan ook in haar gemeente weinig inwoners aan de zijlijn. “Als geboren en getogen Boxtelse ken ik WSD natuurlijk goed. Nu ik wethouder én bestuurslid ben, zie ik van dichtbij dat het een modern sociaal ontwikkelbedrijf is dat inwoners op alle fronten laat meedoen. Omdat de lijntjes met WSD kort zijn, lukt het goed om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken.”

WSD een bekend begrip in Boxtel
WSD is erg actief in Boxtel. Het groenbeheer is in de vertrouwde handen van medewerkers van het sociaal ontwikkelbedrijf. Daarnaast werken WSD’ers bij de WOP, die samen met woonstichting JOOST is opgericht. “De medewerkers van deze Woonomgevingsploeg houden Boxtelse wijken en buurten schoon en veilig én verrichten reparatieklusjes in de openbare ruimte”, legt bestuurslid Van Alphen uit.

Bij kringloopwinkel Het Goed werken namens WSD eveneens mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gemeentehuis wordt schoongemaakt door medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie, een organisatie die op initiatief van WSD en twee andere sociaal ontwikkelbedrijven werd opgericht.

Nieuwe Wet inburgering
Van Alphen hecht veel waarde aan de wijze waarop WSD samen met de gemeente opkomt voor nieuwkomers. “Met het oog op de invoering van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 hebben we samen veel stappen gezet”, stelt ze. “Het is belangrijk dat nieuwkomers soepel integreren. Nog voordat ze een woning krijgen, worden in het asielzoekerscentrum contacten gelegd. De gemeentelijk consulent Participatie Nieuwkomers verkent welke voorzieningen nodig zijn en hoe inburgering vlot kan verlopen.”

Inburgeren op maat
Van Alphen vervolgt: “We stellen een persoonlijk inburgeringsplan op en bieden de meeste mensen via WSD een inburgeringstraject op maat. Omdat het sociaal ontwikkelbedrijf in Boxtel gehuisvest is, kan men er op de fiets heen.” De wethouder glimlacht: “Een leuke en bovendien ook oer-Nederlandse bijkomstigheid.”

Boxtel en Sint-Michielsgestel kunnen, verenigd binnen het samenwerkingsverband MijnGemeenteDichtbij, prima rapportcijfers laten zien als het gaat om ondersteuning van statushouders op het gebied van onderwijs en werk. Op deze onderdelen scoren beide gemeenten bovengemiddeld.

TaalDoen
Als WSD-bestuurder is ze fier op TaalDoen, een project dat WSD ook in Boxtel uitrolt. “Nieuwkomers volgen taallessen en gaan op taalstage. Daarbij worden ze ondersteund door een taalbuddy. Ook worden workshops aangeboden waarin ze ons land en onze gemeente leren kennen. Tijdens de lessen wordt een bezoek gebracht aan het gemeentehuis maar bakken deelnemers ook samen poffertjes.”

Aandacht voor jongeren
Voor een specifieke groep jongeren verrichten de gemeente en WSD ook maatwerk, stelt Van Alphen. Een coach en een tolk nemen deze doelgroep letterlijk en figuurlijk bij de hand en bieden allerlei motivatietrainingen aan. “Je zou kunnen zeggen dat ze op die manier werk-fit worden en de weg naar een baan wat makkelijk begaanbaar wordt.”

MijnWerkDichtbij: werk als diagnose-instrument
Sinds november 2020 draait in Boxtel en Sint-Michielsgestel het project ‘MijnWerkDichtbij’. “Samen met onze buurgemeente hebben we deze proef opgezet. Het is een methode die komt overwaaien uit andere WSD-gemeenten en mensen met een uitkering sneller aan werk helpt. Samen met de consulenten van WSD zetten we werk in als diagnose-instrument. Het is een aanpak met intensieve begeleiding waarbij we de kansen en belemmeringen van uitkeringsgerechtigden in een tijdsbestek van drie maanden in beeld brengen.”

Van uitkering naar een werkplek
MijnWerkDichtbij draait in enkele wijken, waaronder Centrum, Breukelen en Selissenwal. “Zodra iemand een uitkering aanvraagt, wordt het arbeidspotentieel in kaart gebracht”, legt Van Alphen uit. “WSD biedt vervolgens een werkplek. Na drie maanden wordt bekeken welke mogelijkheden iemand heeft, hoe doorstroming naar een reguliere baan soepel kan plaatsvinden en waar iemand het beste op zijn plek is. Het is een geweldige proef. Iedereen die erbij betrokken is, krijgt er ongelofelijk veel energie van.”

Laatste nieuws

Geldkrant boordevol tips over geld en besparen

Van 27 maart tot en met 2 april was het de Week van het Geld. Hoewel je er vast nooit genoeg van hebt, is het wel goed om te weten hoe je het beste met je geld kunt omgaan. Daarom verspreidden we deze week de Geldkrant. Je vindt er talloze tips om te besparen en advies hoe je wijs met jouw geld omspringt. Handig!

Milieustraat Oisterwijk beheren en optimaliseren

Sinds 1 januari 2024 beheert WSD de milieustraat in Oisterwijk. Medewerkers van WSD begeleiden inwoners bij het afgeven en ter plekke scheiden van hun afval. Nu gaat dat nog op de manier zoals iedereen dat gewend is. Er is de wens om van de milieustraat een grondstoffenplein te maken: een plek waar afval- en reststromen dusdanig gescheiden zijn dat het nieuwe grondstoffen worden en dat de hoeveelheid restafval minimaal is.