Convenant Blije Tuinen getekend in Boxtel

De hitte van de afgelopen dagen maakt het nog weer eens extra duidelijk: het vergroenen van tuinen is belangrijk. Vandaar dat vandaag wethouder Desiré van Laarhoven-van Abeelen, Inge Huisman van Woonstichting JOOST en Marc Christiaens van WSD het convenant Blije Tuinen ondertekenden.

Doel van het convenant is het vergroenen van 10 tuinen van JOOST in de gemeente Boxtel. Door te vergroenen kunnen tuinen makkelijker water opnemen en wordt de omgeving minder warm in de zomer. Ook neemt de biodiversiteit in de vergroende tuinen toe. Als bijkomend voordeel biedt Blije Tuinen mensen met een uitkering de gelegenheid om kennis te maken met werken in het groen.

Nu gaat het nog om een pilot. Als de pilot succesvol is, wordt gekeken of en hoe er een vervolg aan gegeven kan worden zodat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring kunnen opdoen met werken in het groen en er meer tuinen vergroend worden.

Een vierde belangrijke speler bij het tot stand komen van Blije Tuinen is De Kenniskompanie. De Kenniskompanie is een kennis- en innovatieplatform van negen gemeenten en WSD. Binnen De Kenniskompanie is het idee voor Blije Tuinen ontstaan en verder ontwikkeld.

Terug naar overzicht

Laatste nieuwsberichten

Neem contact op met Marja

Judith Robben, manager dienstverlening, WSD: “Ontwikkeling is een woord dat we bij WSD graag met hoofdletters schrijven. Het ontwikkelen van mensen en ze zo hoog mogelijk laten klimmen op de re-integratieladder zit in ons DNA. Om ze daar te laten komen is maatwerk nodig. Alle inwoners die de gemeenten bij WSD aanmelden, krijgen in een tijdsbestek van twee tot soms drie jaar volop ruimte om zich optimaal te ontwikkelen."

“Nederland is mooi, mooi, mooi!”, glundert Fatima Maho als ze vertelt over haar verblijf in ons land. Iets meer dan twee jaar geleden kwam ze vanuit Syrië naar Nederland en vond ze met haar gezin een fijne woning in Nuenen. Fatima’s landgenoot Sherzad Sheibo woont al bijna vier jaar met veel plezier in Best. Samen volgen ze met andere cursisten NT2-lessen bij WSD, Annemarie Straatsma is hun docent. “Ik bewonder de veerkracht van mijn cursisten.”

WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk