Convenant Blije Tuinen getekend in Boxtel

De hitte van de afgelopen dagen maakt het nog weer eens extra duidelijk: het vergroenen van tuinen is belangrijk. Vandaar dat vandaag wethouder Desiré van Laarhoven-van Abeelen, Inge Huisman van Woonstichting JOOST en Marc Christiaens van WSD het convenant Blije Tuinen ondertekenden.

Doel van het convenant is het vergroenen van 10 tuinen van JOOST in de gemeente Boxtel. Door te vergroenen kunnen tuinen makkelijker water opnemen en wordt de omgeving minder warm in de zomer. Ook neemt de biodiversiteit in de vergroende tuinen toe. Als bijkomend voordeel biedt Blije Tuinen mensen met een uitkering de gelegenheid om kennis te maken met werken in het groen.

Nu gaat het nog om een pilot. Als de pilot succesvol is, wordt gekeken of en hoe er een vervolg aan gegeven kan worden zodat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring kunnen opdoen met werken in het groen en er meer tuinen vergroend worden.

Een vierde belangrijke speler bij het tot stand komen van Blije Tuinen is De Kenniskompanie. De Kenniskompanie is een kennis- en innovatieplatform van negen gemeenten en WSD. Binnen De Kenniskompanie is het idee voor Blije Tuinen ontstaan en verder ontwikkeld.

Terug naar overzicht

Laatste nieuwsberichten

Ed Mathijssen, onze voorzitter van het bestuur van WSD, heeft na 8 jaar voorzitterschap afscheid genomen van WSD. Hij heeft zich, na een periode van 22 jaar in de politiek, niet opnieuw kandidaat gesteld als wethouder en komt daarmee ook automatisch niet terug in het bestuur.

Om als statushouders succesvol mee te doen en geaccepteerd te worden, is het van belang dat je de regels kent en zo mee kunt ‘spelen’. In het project Vugtse sferen maakten elf statushouders uit Vught eind 2021 kennis met geschreven en ongeschreven regels over hoe we met elkaar omgaan, wat de normen en waarden zijn of anders gezegd: wat de spelregels zijn.

Om de positie van jongeren te versterken op de arbeidsmarkt, oftewel om ze ‘arbeidsfitter’ te maken, heeft WSD speciaal voor onze jongeren (15-27) een nieuw traject ontwikkelt: WSD Kwikstart.

WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk