Rob Vorstenbosch

  • WSD
  • Financieel directeur
  • R.Vorstenbosch@wsd-groep.nl
  • 0411-650 217

Rob Vorstenbosch is financieel directeur bij WSD en heeft al ruim 25 jaar ervaring in de sector. Daarnaast neemt hij deel aan regionale en landelijke werkgroepen die zich bezig houden met de verdeelmodellen en is onder andere vertegenwoordiger van de kleine gemeenten in de begeleidingscommissie BUIG van het ministerie van SZW. Hij is zeer betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij zijn zijn invalshoek en drive altijd: hoe kunnen we binnen de krappe financiële kaders de mensen die erop aangewezen zijn aan (aangepast) werk helpen?

Alle blogs van Rob Vorstenbosch