Rob Vorstenbosch

Rob Vorstenbosch

WSD
Financieel directeur

R.Vorstenbosch@wsd-groep.nl
0411-650 217


Volg Rob Vorstenbosch op:

Rob Vorstenbosch is financieel directeur bij WSD en heeft al ruim 25 jaar ervaring in de sector. Daarnaast neemt hij deel aan regionale en landelijke werkgroepen die zich bezig houden met de verdeelmodellen en is onder andere vertegenwoordiger van de kleine gemeenten in de begeleidingscommissie BUIG van het ministerie van SZW. Hij is zeer betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij zijn zijn invalshoek en drive altijd: hoe kunnen we binnen de krappe financiële kaders de mensen die erop aangewezen zijn aan (aangepast) werk helpen?

Alle blogs van Rob Vorstenbosch

25 september 2016

De Participatiewet heeft veel overhoop gehaald op het gebied van aangepast werk en re-integratie. Dat geldt zeker ook voor de...

Participatiewet
Gemeenten
Werkgevers

Rob Vorstenbosch

Rob Vorstenbosch

Financieel directeur