Renate Reijmers

  • RONT Management Consultants
  • Organisatieadviseur
  • reijmers@rontmc.nl
  • 06 515 919 06

Drs. Renate Reijmers is organisatieadviseur, projectleider en ZRM trainer bij RONT Management Consultants.

Alle blogs van Renate Reijmers

Werk voor GGZ-clienten

Participatiewet

Mensen die werken hebben duidelijk een betere gezondheid, zowel fysiek als psychisch. Werk draagt bovendien aantoonbaar bij aan geluk. In het project ‘Samenwerkingsverband GGZ-Werk’ bundelen Reinier van Arkel, WeenerXL en WSD hun krachten om GGZ-cliënten aan het werk te krijgen. Het doel is om een zo groot mogelijke groep psychiatrisch kwetsbare mensen passende (arbeidsmatige) dagbesteding en bijbehorende begeleiding te bieden.