Joost Tonnaer

  • WSD
  • Verbetercoördinator
  • 0411 - 650 111

Joost werkte tot oktober 2016 bij sociaal werkbedrijf WSD als Verbetercoördinator. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het begeleiden van de implementatie van Lean binnen WSD. Als Technisch Bedrijfskundige houdt hij zich bezig met het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hij richt zich daarbij met name op het genereren van stuurinformatie die de organisatie ondersteunt in het maken van de juiste keuzes in het verbeterproces.

Alle blogs van Joost Tonnaer

Lean maakt sociale werkbedrijven toekomstbestendig

Participatiewet

Met de komst van de Participatiewet is het speelveld voor de traditionele sociale werkbedrijven volledig op zijn kop gezet. Waar voorheen per medewerker een vast subsidiebedrag beschikbaar was, is de hoogte van de subsidie nu afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker. Voor de bedrijfsvoering van de sociale werkbedrijven heeft dit grote gevolgen: met minder financiële middelen moeten betere resultaten worden behaald. Een manier om dit te bereiken is het toepassen van Lean: een bedrijfsbrede focus op het realiseren van klantwaarde en het reduceren van verspilling in de interne organisatie. In mijn functie als verbetercoördinator ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding van de implementatie van Lean binnen WSD. Aan de hand van mijn ervaringen neem ik jullie mee hoe Lean WSD helpt rendabel te werken binnen de veranderende markt.