Claudia de Leeuw

Claudia de Leeuw

WSD
Manager juridische zaken

c.de.leeuw@wsd-groep.nl
0411.650 268


Volg Claudia de Leeuw op:

Claudia de Leeuw is werkzaam als Manager Juridische Zaken voor sociaal werkbedrijf WSD. Naast haar werkzaamheden als jurist is ze zeer geïnteresseerd in het relatief nieuwe vakgebied Ketenregie. Kortgeleden ronde zij met goed gevolg de leergang ketenregie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Ketenregie gaat over de samenwerking in publieke ketens. Het aanbestedingsrecht heeft vanuit haar professie als jurist haar warme belangstelling.