Claudia de Leeuw

  • WSD
  • Directeur Innovaties en Projecten
  • c.de.leeuw@wsd-groep.nl
  • 0411.650 268

Claudia de Leeuw is werkzaam als Directeur Innovaties en Projecten voor sociaal werkbedrijf WSD. Naast haar werkzaamheden is ze zeer geïnteresseerd in het relatief nieuwe vakgebied Ketenregie. Kortgeleden ronde zij met goed gevolg de leergang ketenregie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Ketenregie gaat over de samenwerking in publieke ketens. Het aanbestedingsrecht heeft vanuit haar professie als jurist haar warme belangstelling.

Alle blogs van Claudia de Leeuw

Verandering aanbestedingswet

Het aanbestedingsrecht is continue aan verandering onderhevig. Dit heeft ook consequenties voor sociale werkbedrijven en hun relatie met gemeenten. Op 18 februari jl. bezocht ik een extra wetenschappelijke vergadering van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Tijdens deze, zeer goed bezochte, en interessante vergadering stond het wetvoorstel Wijziging aanbestedingswet 2012 op de agenda. Tijdens de vergadering werd het duidelijk dat er meer mogelijk is op het gebied van publiek-publieke samenwerking. Dit biedt binnenkort nieuwe mogelijkheden in het publieke domein.