Arco Diepeveen

  • WSD
  • Projectleider
  • a.diepeveen@wsd-groep.nl
  • 06 291 391 49

Arco Diepeveen is projectleider in samenwerking met GGZ-Werk in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.

Alle blogs van Arco Diepeveen

Werk voor GGZ-clienten

Participatiewet

Mensen die werken hebben duidelijk een betere gezondheid, zowel fysiek als psychisch. Werk draagt bovendien aantoonbaar bij aan geluk. In het project ‘Samenwerkingsverband GGZ-Werk’ bundelen Reinier van Arkel, WeenerXL en WSD hun krachten om GGZ-cliënten aan het werk te krijgen. Het doel is om een zo groot mogelijke groep psychiatrisch kwetsbare mensen passende (arbeidsmatige) dagbesteding en bijbehorende begeleiding te bieden.