Dienstenportfolio

WSD heeft verschillende diensten om mensen naar werk te begeleiden. Bij bijna elke dienst, start de kandidaat in een werkleerlijn. Daar wordt inhoud gegeven aan de opdracht van de gemeente.

De trajectconsulent voor jouw gemeente ondersteunt je graag bij het selecteren van de dienstverlening voor jouw kandidaat.

Basisdienstverlening

Werken met loonkostensubsidie

Heb je een kandidaat die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, maar wel aan de slag kan? Met ‘werken met loonkostensubsidie’ gaat jouw kandidaat naar vermogen werken. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Beschut werken

Met onze voorziening ‘beschut werken’ helpen we mensen die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. We kijken samen hoe maximale arbeidsparticipatie mogelijk is. De kandidaat start in een werkleerlijn.

WSD Kwikstart voor jongeren

WSD Kwikstart helpt jongeren om het maximale uit zichzelf te halen! Samen met jongeren investeren we in hun toekomst. Zij ontdekken hun interesses, ontmoeten werkgevers en andere jongeren én ontwikkelen hun talenten. Zoals wij zeggen: ‘Kwikstart your future!’

Plusdiensten

Werken met behoud van uitkering

Heb je een kandidaat die vanuit een uitkeringspositie graag voor een afgesproken periode wil werken? Onze dienst ‘werken met behoud van uitkering’ is een diagnose- en activeringstraject, waarbij we samen met de deelnemer op zoek gaan naar de beste mogelijkheden. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Training Oudkomers

Ben je op zoek naar een dienst om oudkomers voor te bereiden op een werkzaam leven in Nederland? Dan is onze dienst ‘participatie oudkomers’ een passend traject. Dit is een intensief activerings- en werktraject, dat training, arbeidsoriëntatie en werk combineert. Bij het werktraject start de kandidaat in een werkleerlijn.

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) helpt deelnemers met voorbereiden op (betaald) werk. Het werk is een middel waarmee deelnemers zichzelf ontwikkelen. Het biedt de doorgaans kwetsbare deelnemers structuur, een zinvolle invulling van de dag en een ontwikkelperspectief. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Z-route (Zelfstandigheidsroute voor inburgeraars/Inburgeren met WSD)

Met de Z-route (Zelfredzaamheidsroute) helpen wij nieuwkomers inburgeren in Nederland. Samen ontwikkelen we de taal, kennis en werknemersvaardigheden waardoor nieuwkomers zo snel mogelijk aansluiting vinden in de Nederlandse samenleving.

Werkacademie

Ben je op zoek naar een inspirerend trainingstraject, zodat jouw kandidaat extra gemotiveerd wordt om de arbeidsmarkt te betreden? De werkacademie is een uitdagend trainingsprogramma, waarin tien tot vijftien deelnemers in groepsverband gedurende zes weken de tools krijgen aangereikt om te solliciteren.

Jobhunting

Ben je op zoek naar een passende vorm van begeleiding voor een werkzoekende? Met jobhunting bieden we cliënten van de gemeente een passende vorm van begeleiding aan. Zo wordt het vinden van een leuke werkgever met een uitdagende vacature makkelijker.

Coaching

Soms hebben mensen extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Er zijn verschillende vormen van coaching mogelijk.

Woonomgevingsploeg

De woonomgevingsploeg (WOP) is een samenwerking tussen een plaatselijke woningbouwvereniging, een gemeente en WSD. De samenwerking draait om mensen uit de Participatiewet die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Werkervaringsplaats

De werkervaringsplaats is een intensief traject waarin werk en training samen aan bod komen. WSD kijkt naar de praktische arbeidsmogelijkheden van deelnemers en breidt deze uit waar het kan. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Loonwaardemeting

Met onze dienst ‘loonwaardemeting’ meten we de loonwaarde van een deelnemer in een specifieke functie en op een bepaald moment. Zo kan eenvoudig de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie worden vastgesteld.

GIDS-diagnose

Met een Geïntegreerde Intake & Diagnose Stelling (de GIDS-diagnose), brengen we in kaart op welke manier iemand het beste op de arbeidsmarkt re-integreert. Deze dienst zetten we in nadat de reguliere diagnose onvoldoende richting heeft gegeven.
Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of kandidaten aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk