Dienstenportfolio

WSD heeft verschillende diensten om mensen naar werk te begeleiden. Bij bijna elke dienst, start de kandidaat in een werkleerlijn. Daar wordt inhoud gegeven aan de opdracht van de gemeente.

De trajectconsulent voor jouw gemeente ondersteunt je graag bij het selecteren van de dienstverlening voor jouw kandidaat.

Basisdienstverlening

Medewerker in het groen in gesprek met zijn werkbegeleider

Werken met loonkostensubsidie

Heb je een kandidaat die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, maar wel aan de slag kan? Dan kunnen we samen de dienst ‘werken met loonkostensubsidie’ inzetten voor een kandidaat uit jouw gemeente. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Cursisten staan voorover gebogen boven een tafel en kijken naar de kaartjes op de tafel

Beschut werken

Met onze voorziening ‘beschut werken’ helpen we mensen die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. We kijken samen hoe maximale arbeidsparticipatie mogelijk is.

Jongeren spelen een spel waarmee ze leren

WSD voor jongeren

Zoek je een werktraject speciaal voor jongeren? WSD Kwikstart helpt jongeren om het maximale uit zichzelf te halen! WSD Kwikstart investeert samen met jongeren in hun toekomst. Zij ontdekken hun interesses, ontmoeten werkgevers en andere jongeren én ontwikkelen hun talenten. Zoals wij zeggen: ‘Kwikstart your future!

Plusdiensten

Een medewerker krijgt uitleg van de werkbegeleider in het textiel sorteer centrum

Werken met behoud van uitkering

Heb je een kandidaat die vanuit een uitkeringspositie graag voor een afgesproken periode wil werken? Onze dienst ‘werken met behoud van uitkering’ is een diagnose- en activeringstraject, waarbij we samen met de deelnemer op zoek gaan naar de beste mogelijkheden.

Een nieuwe Nederlander werkt in het groen en heeft een schoffel in zijn handen

Training oudkomers

Ben je op zoek naar een dienst om oudkomers voor te bereiden op een werkzaam leven in Nederland? Dan is onze dienst ‘participatie oudkomers’ een passend traject. Dit is een intensief activerings- en werktraject, dat training, arbeidsoriëntatie en werk combineert. Bij het werktraject start de kandidaat in een werkleerlijn.

Een medewerker in de houtwerkplaats heeft een houten plank in zijn handen

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) is gericht op het in kaart brengen van de mogelijkheden van deelnemers tot arbeidsparticipatie en het maximaal benutten daarvan. Gemeenten zetten OAD in voor inwoners die een beroep doen op de Wmo-voorziening dagbesteding en voor inwoners die vallen onder de Participatiewet.

Een trainer staat voor een groep jongeren die in een halve kring zitten

Werkacademie

Ben je op zoek naar een inspirerend trainingstraject, zodat jouw kandidaat extra gemotiveerd wordt om de arbeidsmarkt te betreden? De werkacademie is een uitdagend trainingsprogramma, waarin tien tot vijftien deelnemers in groepsverband gedurende zes weken de tools krijgen aangereikt om te solliciteren.

Jonge man zit achter een buro en heeft papieren in zijn handen

Jobhunting

Ben je op zoek naar een passende vorm van begeleiding voor een werkzoekende? Met jobhunting bieden we cliënten van de gemeente een passende vorm van begeleiding aan. Zo wordt het vinden van een leuke werkgever met een uitdagende vacature makkelijker.

Medewerker in het groen in gesprek met zijn werkbegeleider

Coaching

Soms hebben mensen extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Er zijn verschillende vormen van coaching mogelijk.

Medewerkers knappen een speeltoestel op

Woonomgevingsploeg

De woonomgevingsploeg (WOP) is een samenwerking tussen een plaatselijke woningbouwvereniging, een gemeente en WSD. De samenwerking draait om mensen uit de Participatiewet die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Man en een vrouw in het textielsorteercentrum met in de achtergrond karren met textiel

Werkervaringsplaats

De werkervaringsplaats is een intensief traject waarin werk en training samen aan bod komen. WSD kijkt naar de praktische arbeidsmogelijkheden van deelnemers en breidt deze uit waar het kan. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Man demonteert een computer

Loonwaardemeting

Met onze dienst ‘loonwaardemeting’ meten we de loonwaarde van een deelnemer in een specifieke functie en op een bepaald moment. Zo kan eenvoudig de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie worden vastgesteld.

Twee werkbegeleiders staan bij een werktafel in het textielsorteercentrum

GIDS-diagnose

Met een Geïntegreerde Intake & Diagnose Stelling (de GIDS-diagnose), brengen we in kaart op welke manier iemand het beste op de arbeidsmarkt re-integreert. Deze dienst zetten we in nadat de reguliere diagnose onvoldoende richting heeft gegeven.

Onze initiatieven