Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen de gemeenschappelijke regeling en telt 21 leden. Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling WSD bestaat uit 10 leden benoemd door en uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en ziet toe op een juiste uitvoering van het door het algemeen bestuur vastgesteld beleid. Het dagelijks bestuur kent een vaste adviseur.

Bestuur

 • Mariëlle van Alphen (AB/DB) - wethouder gemeente Boxtel
 • Marlie Bongaerts (AB) - raadslid gemeente Best
 • Dion Dankers (AB/DB) - wethouder gemeente Oisterwijk
 • José Goossens (AB) - raadslid Son en Breugel
 • Steven Grevink (AB/DB) - wethouder gemeente Son en Breugel
 • Myrthe Hesselberth (AB) - raadslid gemeente Oisterwijk
 • Cees Koopmans (AB) - raadslid gemeente Sint - Michielsgestel
 • Peter Kuijs (AB) - raadslid gemeente Meijerijstad
 • Esther Langens (AB/DB) - wethouder gemeente Oirschot
 • Theo van der Linden (AB) raadslid gemeente Nuenen
 • Lily Maaref (AB) raadslid gemeente Oirschot
 • Corine van Overdijk (AB/DB) - wethouder gemeente Oirschot
 • Menno Roozendaal (AB/DB) - wethouder gemeente Meierijstad
 • Peter Raaijmakers (AB/DB) - wethouder gemeente Sint- Michielsgestel
 • Toine van de Ven (AB/DB) - wethouder gemeente Vught
 • Joris Vrensen (AB) - raadslid gemeente Vught
 • Niels Wouters (AB/DB) - wethouder gemeente Nuenen
 • Veronique Zeeman (AB/DB) wethouder gemeente Best

Jan Simons is algemeen directeur van WSD en als zodanig secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

Vergaderdata algemeen bestuur (openbaar) 2023

Woensdag 8 maart, 20.00 - 22.00 uur

Woensdag 12 juli, 20.00 - 22.00 uur

Woensdag 25 oktober 20.00 - 22.00 uur

Woensdag 13 december, 20.00 – 22.00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur 2023

Vrijdag 20 januari, 09.00 – 11.00 uur

Vrijdag 10 februari, 09.00 – 11.00 uur

Woensdag 8 maart, 18.00 – 20.00 uur

Vrijdag 21 april, 09.00 – 11.00 uur

Vrijdag 26 mei, 09.00 – 11.00 uur

Vrijdag 23 juni, 09.00 – 11.00 uur

Woensdag 12 juli, 18.00 -20.00 uur

Vrijdag 22 september, 09.00 – 11.00 uur

Woensdag 25 oktober, 18.00 - 20.00 uur

Vrijdag 17 november, 09.00 – 11.00 uur

Woensdag 13 december, 18.00 - 20.00 uur


WSD professionals in mensenwerk