Jobcoaching

Sommige werknemers hebben extra ondersteuning nodig om goed uit de verf te komen op hun werkplek. Een ervaren jobcoach van WSD zorgt er met adviezen en hulpmiddelen voor dat zij beter gaan functioneren in het werk.

Wat is het doel?

Het doel van jobcoaching is om de arbeidsgeschiktheid van een werknemer voor een specifieke werkplek te verbeteren, te behouden of te herstellen. Uiteindelijk moet onze jobcoach zichzelf overbodig maken, en heeft de deelnemer de juiste handvatten om zelfstandig optimaal te functioneren.

Voor wie?

Alle deelnemers die werken of bijna aan het werk gaan en coaching op hun werkplek nodig hebben. Dit zijn vaak mensen op trede 4, 5 of 6 van de participatieladder.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De opdrachtgever meldt de deelnemer aan. Onze jobcoach neemt contact op met de opdrachtgever voor meer informatie en een eerste afspraak. Daarna maakt de jobcoach kennis met de deelnemer en de werkplek.

De jobcoach en de deelnemer stellen samen coachingsdoelen op, die passen bij de vraag van de opdrachtgever en de werkplek. Deze doelen zijn concreet geformuleerd. Onze coach zorgt ervoor dat de werkwijze past bij de deelnemer en de werkomgeving, zodat de coaching zoveel mogelijk impact heeft.

Afhankelijk van de situatie en de wensen bestaat jobcoaching uit bijvoorbeeld:

  • De deelnemer introduceren op de werkplek.
  • Aanleren en structureren van werknemersvaardigheden.
  • Bemiddelen in concrete werksituaties of werkconflicten.
  • Adviseren over mogelijke aanpassingen van de werkplek.
  • Verbeteren van de werkhouding van de deelnemer, zoals het leren omgaan met collega’s en het nakomen van afspraken.
  • Adviseren van de leidinggevende van de deelnemer over de aansturing en begeleiding op de werkplek.

Dit gebeurt meestal in persoonlijk contact met de deelnemer, de leidinggevende en directe collega’s.

Rapportage

Voor de jobcoaching begint, krijgt de opdrachtgever het coachplan. Na afloop van het traject ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage. Daarin staat hoe de deelnemer aan de doelen heeft gewerkt en de doelen zijn behaald. De opdrachtgever en de coach spreken samen af of rapportage tijdens het traject nodig is.

Praktische informatie

De duur van jobcoaching verschilt per situatie. De opdrachtgever en de jobcoach maken samen afspraken over de begeleiding. De omvang van de coaching bepaal je als opdrachtgever natuurlijk zelf. Voor de jobcoaching betaal je een uurtarief. De hoogte van het tarief staat in de actuele contractspecificatie.

Meer informatie?

Bel Marina voor advies en om samen mensen naar werk te begeleiden. We helpen je graag verder!

Marina Simons

Manager trajecten

Onze initiatieven