WOP

De woonomgevingsploeg (WOP) is een initiatief van WSD, de gemeenten Boxtel en Vught en woonstichtingen uit deze gemeenten. Sinds 2008 werkt een ploeg van elf mannen hard in verschillende wijken aan het verhogen van het wooncomfort. Ze doen dit door allerlei kleine werkzaamheden uit te voeren.


WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk