Logo def met

Adviespunt Social Return


Adviespunt Social Return is het expertisecentrum op het gebied van social return. Als deskundige partner denkt zij met aanbestedende partijen en met partijen die een social return-verplichting hebben mee om social return te realiseren. Realisme is daarbij het uitgangspunt. Adviespunt Social Return is actief in Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant.

Social return

www.adviespuntsocialreturn.nl


WSD-initiatieven

Talentvol
Adviespunt Social Return
De Schoonmaak Coöperatie
Het Goed
AANtWERK
WOP
WSD professionals in mensenwerk