Woonomgevingsploeg

De woonomgevingsploeg (WOP) is een samenwerking tussen een plaatselijke woningbouwvereniging, een gemeente en WSD. De samenwerking draait om mensen uit de Participatiewet die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Wat is het doel?

WOP heeft twee doelen:

  1. Zorgen voor een schone en veilige woonomgeving door (onderhouds)werkzaamheden te doen in en rondom gebouwen van de deelnemende woningbouwvereniging.

Voor wie?

De deelnemers zijn mensen die meestal een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en door de inzet van werk en trainingen weer actief worden. Ze staan vaak op trede 1 of 2 van de participatieladder.

Hoe lang duurt het traject?

De klantmanager bepaalt de duur van dit traject, meestal tussen de drie en zes maanden. Deelnemers werken binnen de WOP met behoud van hun uitkering. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Wat is de WOP?

De WOP bestaat uit een groep van vier tot zes medewerkers en een meewerkend voorman van de WSD, die de groep begeleidt. De WOP werkt een aantal dagdelen per week in en rond gebouwen van de woningbouwvereniging. Ze krijgen daarvoor vervoer, gereedschap en materialen.

De woningbouwvereniging vertelt de voorman welke werkzaamheden nodig zijn. Dat gaat over regelmatig onderhoudswerk, zoals het verwijderen van onkruid, oud papier, zwerfvuil, bladeren en achtergebleven huisraad in de openbare ruimte. Ook kleine reparaties aan verharding, plantsoenen en speelplekken en het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes zoals portieken, hallen, liften en trappenhuizen vallen onder het werk.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De opdrachtgever meldt een deelnemer aan voor de WOP. Een consulent van WSD doet een intakegesprek en stelt een trajectplan op, met concrete afspraken over zaken zoals de startdatum, urenomvang, trajectdoelen en trajectduur. Daarna introduceert onze consulent de deelnemer bij de voorman. Die voorman werkt de deelnemer in en zorgt voor de aansturing tijdens het traject.

Rapportagemomenten

De klantmanager en onze consulent maken afspraken over de doelen van het traject en over hoe vaak de klantmanager updates krijgt over de voortgang. Dit staat ook in het trajectplan. Na afloop van het traject ontvangt de klantmanager een eindverslag en een advies voor verdere re-integratie. In dat advies staat ook een indicatieve loonwaarde: is er sprake van een verminderde loonwaarde of niet?

Wat kost het?

De opdrachtgever betaalt één keer intakekosten en begeleidingskosten tijdens het traject. De kosten worden van tevoren in een offerte gezet. Zie de contractspecificatie voor de actuele kosten.


Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk