Werkervaringsplaats

De werkervaringsplaats is een intensief traject waarin werk en training samen aan bod komen. WSD kijkt naar de praktische arbeidsmogelijkheden van deelnemers en breidt deze uit waar het kan. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Wat is het doel?

We willen deelnemers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. We zetten werk in om inzicht te krijgen in de arbeidsmogelijkheden van de deelnemers. We gaan ook aan de slag met het verbeteren van de arbeidsvaardigheden.

Voor wie?

De werkervaringsplaats is vooral geschikt voor deelnemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die nog nooit hebben gewerkt of er al heel lang uitliggen. Psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen spelen hierbij vaak een rol.

Hoe lang duurt dit traject?

De werkervaringsplaats duurt maximaal zes maanden. Het traject stopt ook als we de vooraf gestelde doelen hebben bereikt. Heeft een deelnemer een uitkering? Dan werkt de deelnemer met behoud van de uitkering.

Hoe gaat dit in z’n werk?

Een opdrachtgever meldt de deelnemer aan voor een werkervaringsplaats. Een ervaren consulent van WSD nodigt de deelnemer uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek stellen de consulent en de deelnemer samen de leerdoelen op. De opdracht of vraag van de opdrachtgever is altijd het uitgangspunt.

De consulent en de deelnemer kijken samen naar de leerdoelen en de mogelijkheden van de deelnemer, om geschikte leerwerkplekken te bepalen. Na die selectie gaat de consulent op zoek naar een geschikte leerwerkplek in het netwerk van WSD en introduceert de deelnemer.

Tijdens het werk kijkt de consulent naar de mogelijkheden en vaardigheden van de deelnemer. Als er nog vaardigheden ontbreken, is het mogelijk om die te trainen.

Binnen het traject ligt de nadruk op:

  • Arbeidsgewenning: kennismaken met werk en wennen aan een arbeidsritme.
  • Het leren accepteren van en omgaan met beperkingen in het werk.
  • In beeld brengen van de praktische belastbaarheid.
  • In beeld brengen en trainen van algemene vaardigheden, zoals het omgaan met collega’s en leidinggevenden, omgaan met conflicten, zelfredzaamheid, initiatief nemen, zelfstandigheid, communicatieve vaardigheden en samenwerken.
  • Nederlands taalonderwijs in de vormen van taallessen en in de praktijk.
  • Geven van een indicatieve loonwaarde.

Rapportage

Als de leerdoelen zijn vastgesteld en er een werkervaringsplaats is gevonden, schrijft de consulent een trajectplan en stuurt dat naar de opdrachtgever. Nadat het traject is afgelopen, ontvangt de opdrachtgever ook nog een eindrapportage. Daarin staan de ondernomen activiteiten en de voortgang op de afgesproken leerdoelen samengevat. De opdrachtgever krijgt in de eindrapportage ook antwoord op de vraagstelling.

Wat kost het?

De opdrachtgever betaalt de coachings- en begeleidingskosten tijdens het traject. Wij specificeren de kosten in een offerte (het financieel plan). Bekijk de contractspecificatie voor de actuele kosten.


Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer weten?

WSD professionals in mensenwerk