Heb je een kandidaat die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, maar wel aan de slag kan? Dan kunnen we samen de dienst ‘werken met loonkostensubsidie’ inzetten voor een kandidaat uit jouw gemeente. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Voor wie?

Werken met loonkostensubsidie is voor kandidaten die waarschijnlijk een verminderde loonwaarde (30-80%) hebben. Dit zal tijdens een proefplaatsing met een loonwaardemeting worden vastgesteld. Er kan ook sprake zijn van een dienstverband met forfaitaire loonkostensubsidie waarin later de loonwaarde wordt vastgesteld.

Wat is het doel?

Samen zorgen we dat kandidaten die nog geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen, toch naar vermogen aan het werk gaan. We ontwikkelen het arbeidsvermogen van de inwoners van jouw gemeente. Voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, is WSD de opstap naar de reguliere arbeidsmarkt. Voor kandidaten die langdurig op loonkostensubsidie zijn aangewezen zijn we een goede werkgever.

Onderdelen van het traject

1. Proefplaatsing en loonwaardemeting

Als je een deelnemer bij ons hebt aangemeld, gaan wij op zoek naar een passende functie. Deze proefplaatsing duurt maximaal drie maanden. De deelnemer krijgt nog geen dienstverband en een eventuele uitkering loopt door. Tijdens de proefplaatsing krijgt de werkgever een goed beeld van de loonwaarde en de ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer en van de begeleiding die nodig is. Samen met jou en in afstemming met de deelnemer leggen we de doelen voor loonwaardeontwikkeling en uitstroompotentieel schriftelijk vast.

2. Loonkostensubsidie

De vastgestelde loonwaarde maakt duidelijk wat het de werkgever kost om de deelnemer een dienstverband aan te bieden. In de Participatiewet betaalt de werkgever wel het volledige loon, maar compenseert de gemeente de lagere arbeidsprestatie met een loonkostensubsidie. Na de loonwaardemeting besluit de werkgever of hij de deelnemer een dienstverband aanbiedt. Jij beslist of de gemeente loonkostensubsidie wil inzetten.

3. Coaching/werkbegeleiding

Consulenten en jobcoaches begeleiden zowel deelnemers als werkgevers. Het begeleiden van deelnemers ontzorgt werkgevers en helpt deelnemers om te wennen aan hun nieuwe werksituatie en mogelijke obstakels te overwinnen. Een deel van de doelgroep blijft altijd begeleiding nodig houden.

4. Uitvoering werkgeverschap

Deelnemers die bij een bedrijf worden gedetacheerd, komen in dienst bij Werkpartners. Bijbehorende taken en verantwoordelijkheden neemt Werkpartners voor haar rekening. Voorbeelden zijn de arbeidsovereenkomst, periodieke beoordelingen, verloning en de Wet verbetering poortwachter.

Hoe lang duurt het traject?

Dat hangt af van de ontwikkeling van de deelnemer. Er zijn evaluatiegesprekken en de loonwaarde wordt periodiek vastgesteld.

Hoe werkt het?

Na de proefplaatsing krijgt de deelnemer een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst via Werkpartners B.V., onderdeel van WSD. Werkpartners bemiddelt de deelnemers bij voorkeur naar reguliere werkgevers. Is regulier werk niet mogelijk? Dan biedt Werkpartners hen een werkplek aan bij WSD. Uitgangspunt is dat het werk aansluit bij de mogelijkheden van de deelnemer en dat de loonwaarde maximaal wordt benut. Ook andere werkgevers dan Werkpartners kunnen het dienstverband met de deelnemer aangaan.

Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer weten?

WSD professionals in mensenwerk