Werken met behoud van uitkering

Heb je een kandidaat die vanuit een uitkeringspositie graag voor een afgesproken periode wil werken? Onze dienst ‘werken met behoud van uitkering’ is een diagnose- en activeringstraject, waarbij we samen met de deelnemer op zoek gaan naar de beste mogelijkheden.

Voor wie?

De doelgroep voor dit traject bestaat uit mensen die momenteel geen werk hebben en met werk geactiveerd worden.

Wat is het doel en hoe lang duurt het traject?

Met dit traject willen we deelnemers uitdagen en activeren door hen in te zetten in algemeen geaccepteerd werk. We gaan samen met de deelnemers kijken wat hen motiveert en wat hun arbeidsmogelijkheden zijn.

De opdrachtgever bepaalt de duur van het traject. Meestal ligt dit tussen de drie en zes maanden.

Hoe gaat dit in z’n werk?

Na het aanmelden van een deelnemer, gaan we in gesprek. Samen bepalen we het verdere verloop van het traject en stellen we doelen op. Onze consulent bespreekt samen met de deelnemer de werkmogelijkheden en maakt afspraken over praktische zaken zoals: startdatum, urenomvang, trajectdoel en trajectduur.

Vervolgens plaatsen we de deelnemer op een werkplek in algemeen geaccepteerde arbeid. Kijkend naar de doelstelling van het traject, bepalen we de inhoud van de werkzaamheden en de locatie.

Tijdens het traject begeleidt een consulent de deelnemer. De dagelijkse begeleiding neemt de leidinggevende op zich. Deze begeleiding bestaat uit:

  • het inwerken op de werkplek;
  • het maken en naleven van trajectafspraken;
  • het verbeteren van functiegerichte vaardigheden;
  • en het inzichtelijk krijgen van arbeidsmogelijkheden.

Bij trajecten met een hoger afbreukrisico, kiezen we voor een werkplek binnen de infrastructuur van WSD. In deze gevallen twijfelen we bijvoorbeeld aan de motivatie van de deelnemer. In de meeste andere gevallen kiezen we voor een werkplek bij een reguliere werkgever.

Rapportage

Samen spreken we af hoe vaak we de voortgang van het traject bespreken. Bij aanvang ontvang je als opdrachtgever een trajectplan met de doelstellingen en activiteiten. Na afloop ontvang je een eindverslag en een advies over mogelijke re-integratie. Een onderdeel van dit verslag is de indicatieve loonwaarde: is er sprake van een verminderede loonwaarde of niet?

Wat kost het?

De opdrachtgever betaalt eenmalig de intake-, diagnose- en begeleidingskosten. De kosten lichten we van tevoren toe in een offerte (financieel plan). Benieuwd naar de actuele kosten? Kijk dan naar de actuele contractspecificatie.


Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk