Training Oudkomers

Ben je op zoek naar een dienst om oudkomers voor te bereiden op een werkzaam leven in Nederland? Dan is onze dienst ‘participatie oudkomers’ een passend traject. Dit is een intensief activerings- en werktraject, dat training, arbeidsoriëntatie en werk combineert. Bij het werktraject start de kandidaat in een werkleerlijn.

In het kort:

  • Traject: Activerings– en werktraject voor oudkomers
  • Doelgroep: oudkomers met mogelijk arbeidsvermogen
  • Doel: Voorbereiding werken in Nederland
  • Duur traject: 6 maanden
  • Onderdelen: 2 dagdelen per week training + 2 a 4 dagdelen werkstage

Voor wie?

We zetten deze dienst in voor oudkomers, dit zijn mensen met een migratieachtergrond die de inburgeringsfase voorbij zijn en mogelijk arbeidsvermogen hebben. Achtergrond, opleidingsniveau of werkervaring spelen geen rol.

Wat is het doel?

Samen bereiden we oudkomers voor op een werkzaam leven in Nederland. Ze leren te werken volgens de normen en waarden van onze arbeidsmarkt. Maatwerk staat centraal en alle deelnemers zetten zich naar hun maximale vermogen in.

Hoe lang duurt het traject?

Het traject duurt maximaal zes maanden.

Onderdelen van het traject

1. Training oriëntatie op de arbeidsmarkt

Deelnemers volgen een groepstraining onder leiding van een trainer van de Werkacademie, waar nodig ondersteund door een tolk. Deze training is twee dagdelen per week en is een voorbereiding op werk. De ideale groepsgrootte is acht tot twaalf deelnemers. Zo kunnen we zaken gezamenlijk bespreken en is er ook genoeg ruimte voor individuele verdieping. Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • De Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt.
  • Gedrag, communicatie en cultuurverschillen op de werkvloer.
  • Wie ben ik, wat kan ik en hoe kan ik mijn competenties inzetten voor werk?
  • Hoe vind ik een plek op de arbeidsmarkt?
  • Mentale gezondheid, ziektebeleving en copingstijl.

2. Werkstage

Na de training gaat de deelnemer twee tot vier dagdelen per week aan de slag op een passende werkplek. Dat kan bij een reguliere werkgever of bij WSD zijn. Het doel is om werkervaring in Nederland op te doen en te ontdekken welke werkzaamheden passend zijn. Zo ontstaat meer zicht op de belastbaarheid, capaciteiten en motivatie van de deelnemer.

3. Bepaling vervolg en afsluiting

Na de stage is duidelijk wat de arbeidsmogelijkheden van de deelnemer zijn en of hij of zij hulp nodig heeft bij het vinden van werk. Samen met jou bepalen we vervolgens of de doelen zijn gerealiseerd en wanneer de deelnemer uitstroomt. Een vervolgstap kan begeleiding van een jobcoach of jobhunter zijn. Is er aan het eind van traject nog geen uitzicht op een baan? Dan kan een deelnemer ook instromen in één van onze praktijk- en werkleerlijnen. Is (gesubsidieerde) arbeid niet mogelijk? Dan denkt WSD mee hoe een deelnemer in beeld kan blijven. Bijvoorbeeld door het inzetten van ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) of contact met ketenpartners voor schuldhulpverlening, Wmo of andere mogelijkheden.

Na aanmelding

Heb je een deelnemer bij ons aangemeld? Dan voert de trajectconsulent eerst een intakegesprek met de deelnemer. Hierbij brengen we zijn of haar mogelijkheden in kaart. We stellen een individueel trajectplan op en dat stemmen we met jou af.

Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer weten of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk